Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - maj 2019

Nyt fra fagkonsulenten i spansk til STX og HHX

Spansk_nyhedsbrev_stx_hhx

Af fagkonsulent Tine Brandt 
 

Nu nærmer den skriftlige eksamen sig med hastige skridt. På årets fip-kurser kom der flere spørgsmål angående ”Verbeboksen” i Delprøve 2 i den Gl-digitale skriftlige prøve i begyndersprog A. I den forbindelse vil jeg for god ordens skyld præcisere, hvorledes det forholder sig mht. ”Verbeboksen”.

Mht. Delprøve 2: Verber i boksen/”Verbeboksen” kan jeg præcisere:

  • Eleverne skal benytte 5 af verberne i boksen
  • Eleverne skal markere de 5 valgte verber, og kun dem! med enten fed eller understregning
  • Eleverne skal efter hvert af de 5 markerede verber angive, hvilken verbaltid de jf. instruksen
  • benytter. Verbaltiden skal skrives i en fodnote eller i en parentes umiddelbart efter verbet
  • De tre verbaltider, der kræves i instruksen, vil således blive benyttet 1, 2 eller 3 gange. Bemærk, at futurum i instruksen betyder, at eleverne selv vælger, om de vil bruge "ren" futurum eller nær fremtid.
  • Se fiktivt eksempel:
     
I din tekst skal du bøje 5 af verberne i enten le présent (nutid), le passé composé (førnutid/datid) eller le futur (fremtid)
Hablar – comer - estudiar – poner – estar – ser – hacer – ir – lavarse - llamarse
Eleven kan skrive:
Juan habla (præsens)
Juan ha comido (perfektum)
Juan estudiará mañana (futurum)
Juan ha puesto (perfektum) su móvil en el horno
Juan va a hacer sus deberes.
Det betyder således, at præsens bruges 1 gang, futurum bruges 2 gange og perfektum 2 gange.

 

Overordnet henviser jeg desuden til Lærerens hæfte 4 samt til mine tidligere udsendte nyhedsbreve på EMU, hvor justeringer i de digitale prøvesæt (Delprøve 1 og Delprøve 2) til sommereksamen 2019 er nærmere præciseret.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.