Aktivitet

Tal spansk fra første time

Tal spansk med eleverne fra første minut, så alle kommer i gang med og bliver trygge ved at udtrykke sig mundtligt.

 

Forløbet kan bruges til første modul, introduktion til faget eller brobygning.

 

Anslået tidsforbrug: ca. 60 minutter

I de første timer har eleverne paraderne nede og ingen forventninger om at mestre sproget. Det er derfor det bedste tidspunkt at få dem godt i gang med at tale spansk. Jo længere tid, der går herefter, desto sværere bliver det. 

Aktiviteten er til første modul, der afvikles på spansk ved at arbejde med at præsentere sig selv og hinanden.

Det hjælper eleverne til at lære hinanden at kende, og samtidigt kommer de godt i gang med at tale spansk og lærer at bruge situation, transparens og kropssprog til at afkode sprog. 

 

Aktivitetens opbygning

Start med at præsentere dig selv kort med: ’Soy Jacobo, soy profersor(a) en…’.

Brug en spansk udtale af navne, så de vænner sig til, at de på et fremmedsprog må acceptere en anderledes udtale. Kig ud klasselokalet og noter dig, hvem der er med. Gå herefter hen til én af dem, præsenter igen dig selv og spørg om deres navn.

Brug tydeligt kropssprog – peg på dig selv og så på eleven.

 

Spørg mere ind

Tag et par stykker på denne måde, og præsenter og spørg ind til fødeby: ’Soy de Odénse, ¿de dónde eres tú?’.

Lidt længere henne kan man også inddrage klassen: ’¿Eres de la clase equis?’. Når eleverne er relativt sikre, så udvid med andre verber:’vivir en’, ’trabajar en’, ’hablar español/danés/inglés’…

Varier efterhånden spørgsmålene, men hver elev skal kun svare på to til tre spørgsmål alt efter hvor sikre og trygge de er. Hold det helt på spansk selv, men tillad, at elever hjælper hinanden og peg, når nogle fanger det.

Når alle er igennem, så start på en ny runde, hvor du prøver at huske deres navne. Det viser eleverne, at du også laver fejl, og det er i orden. Få naboeleven til at hjælpe, når der er en elev hvis navn du ikke kan huske, og introducer den vej til 3. person ental.

Efter at eleven har svaret på spørgsmål om dem selv, så begynd at spørge ind til noget om den forrige elev, som I netop har fået at vide. Det træner både deres grammatiske forståelse og deres relationer.

 

Op at stå

Bed nu eleverne på spansk og med kropssprog om at rejse sig op. Få dem til at hilse, præsentere sig og stille spørgsmål til hinanden.

Sæt musik på, og bed dem på spansk om at danse/mingle.

Når musikken stopper, får du dem til at finde sammen i par, hilse på en ny, præsentere sig selv og stille spørgsmål.

Gentag nogle gange.        

 

Ned og sidde

Få på spansk eleverne til at sætte sig ned igen.

Vis via projektor billeder af spansktalende, eleverne kender: fodboldspillere, musikere, skuespillere...

Spørg på spansk ind til, hvem de er, hvor de er fra, hvad de laver m.v.

Tilføj nu og da nye transparente ord, eleverne kan bruge: ’famoso, cantante, músico, futbolista, presidente’…

 

Opfølgning

Afslut - til elevernes store forbløffelse – på dansk, og lav opsamling af, hvad de har lært: gloser og samt, hvordan verber bøjes i person på spansk.

Berør kun de verber og 3 bøjninger i ental, de har lært.

Tag også en fælles refleksion over, hvordan det kan være, de så hurtigt kan kommunikere på spansk.

I de følgende timer skal mundtligheden holdes ved ilden. Start derfor hver time på spansk med en snak, der tager afsæt i den fra første time. Efterhånden kan snakken udvides til at komme omkring vejret, klokken, hvad de skal senere på dagen...

Se flere idéer til denne del på emu.dk: Få gang i snakken i fremmedsprogsfagene

 

Kreditering

Denne aktivitet er udarbejdet af Jacob Stenløkke Bendtsen, Falkonergårdens Gymnasium og HF, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.