Artikel

Metoder i spansk

Mange elever i spansk er usikre på fagets metoder, da der er et stærkt fokus på kommunikative evner i faget og i bedømmelsen.

Fokus på metoder kan øges ved at inddrage metoder, hvor det analytiske arbejde kan bruges som omdrejningspunkt for elevernes kommunikation på spansk. Nedenfor præsenteres en række metoder, der er gode at inddrage i spanskundervisningen, da de kan bruges i den kommunikative træning og på tekster og emner, der ofte læses i spansk.

 

Kommunikationsanalyse

En basal kommunikationsanalyse af afsender, modtager og budskab kan inddrages fra midten af 1.g i forbindelse med artikler om tekster lande eller fx traditioner. Introducer den i forbindelse med, at eleverne øver sig i at spørge og svare på spansk. Senere kan den udvides med en sproglig analyse, hvor eleverne ser efter adjektiver og undersøger, om de er med til at skabe værdiladet beskrivelse af person, sted eller sag. Til sidst kan man introducere hele Lasswells kommunikationsmodel og dens fokus på tekstens kontekst.

 

Strukturalistisk analyse

Fra folkeskolen kender eleverne til aktant- og kontraktmodellen, så de kan relativt hurtigt lære at bruge modellerne med spanske termer i stedet. Metoderne kan eksempelvis inddrages fra slutningen af 1.g i forbindelse med arbejdet med at beskrive og analysere film eller i læsningen af én af de mange små krimier, der findes til overgangsforløb fra begyndersystem til emnelæsning. I første omgang kan eleverne blot lære at bruge aktant- og kontraktmodellen og så få en egentlig indføring i strukturalistisk læsning i løbet af 2.g.

 

Diskursanalyse

I diskursanalyser undersøges, hvordan sproget bruges til at forhandle om en diskursorden - et område - som eks. emigration, nationalitet eller arbejdsløshed. Analyserne har i høj grad et sprogligt fokus og er dermed oplagte at arbejde med i sprogundervisning. Eleverne kan allerede i 2. g sættes til at arbejde med at afdække parter, identitetsmarkører i teksten, brug af sproglige modsætninger samt de begreber, som “parterne” forhandler om. Diskursanalyse kan eks. bruges i forbindelse med læsningen af artikler om fx unge, arbejdsløse, latinos i USA, bander.

 

Postkolonial analyse

At aflægge sig sine europæiske briller og se verden fra et andet kontinent er en både interessant og krævende udfordring for eleverne. Den postkoloniale analyse søger gennem fx diskursive analyser at afdække (vrang)forestillinger med rod i forholdet mellem kolonimagt og kolonier. Et godt udgangspunkt til at introducere postkolonial analyse er fejringen den 12. oktober af opdagelsen af Amerika, hvor man kan lade eleverne undersøge beskrivelser af festligheder i Spanien og så sætte dem i forhold til fejringen af samme dag i ét af de latinamerikanske lande, som eleverne har arbejdet med.

 

Kreditering 

Jacob Stenløkke Bendtsen, Hvidovre Gymnasium

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.