Aktivitet

Peer to peer feedback med video og facebookgruppe

Træn elevernes evne til at give hinanden feedback på en nuanceret måde med brug af video og sociale medier.

Projektet kan bidrage til at styrke elevernes digitale kompetencer i forhold til at give peer to peer feedback på hinandens digitale produkter.

 

Omfang

Projektet kan tilpasses i omfang så det matcher en given tidsramme. Minimum vil det tage 4-5 timer at køre.

 

Formål

- At gøre eleverne bedre til at forholde sig sagligt og konstruktivt til digitalt indhold produceret af andre elever.

- At træne elevernes evne (som en del af digital dannelse) til at håndtere omgangen med andre elever sagligt og professionelt på sociale medier.

- At repetere fagfagligt stof.

- At skærpe elevernes evne til mundtlig formidlig.

 

Forberedelse

- Konkret startede vi med at sætte en facebookgruppe op, som elevernes kommunikation, opload af videoer og feedback skulle foregå over. Bemærk at man ikke er nødt til at være facebookvenner med sine elever for at sætte en gruppe op. Man skal blot starte med at tilføje en hvilken som helst gene facebookven for at kunne sætte gruppen op. Vedkommende kan efterfølgende fjernes fra gruppen, hvis man ønsker det.

- Næste trin var at sluse elevrne ind i facebookgruppen. Vi startede med at give dem linket i starten af en time. 10 minutter efter var alle på.

- Gennemgang  af det faglige stof, så alle læringsmål - både faglige og pædagogiske - stod klart. De fagfaglige mål kan være hvad som helst. De pædagogiske gik her på elevernes evne til at give hinanden sdaglig, konstruktiv kritik. Bemærk at rammerne skal sættes klart op, så det er tydeligt for eleverne, hvad der forventes. Hvis dette ikke er tilfældet, er det en umulig opgave for dem at give hinanden feedback på andet end et meget løst grundlag.

- Beslut hvilke værktøjer eleverne må/skal benytte i deres videoproduktion. Vi besluttede at lade dem bruge deres mobiler og tablets og derefter oploade deres videoer til facebookgruppen.

- Overvej gruppedannelse: Det bedste resultat har vi fået med grupper på 4-5 elever.

- Tildel hver gruppe en opponentgruppe, på hvis video, de skal give feedback.

- Forbered feedbackkriterier.

 

Gennemførelse

- Elevernes arbejder med den stillede opgave fagligt og sideløbende med, hvordan det skal fremstilles i den video, de skal producere.

- Læreren fungerer som konsulent undervejs.

- Når elevernes videoer er færdige oploades de til facebookgruppen.

- Gruppen arbejder herefter med deres oppponentgruppes video og laver en feedbackvideo, som de oploader (vi arbejdede efter princippet Kærlig-Kritisk-Konstruktiv).

- Den første gruppe har herefter mulighed for at skrive en kommentar til opponentgruppens feedbackvideo.

 

Opfølgning

- Tal med eleverne om hvad de oplevede som udfordringer undervejs. Typisk vil der være grupper, som lige har skullet finde den digitale omgangsform.

- Evaluer det faglige udbytte, fx ved at lade eleverne angive de tre vigtigste læringselementer, som de opfatter det.

- Diskutér med eleverne om den givne kritik inspirede dem, om den blev givet på en god måde, om det kunne have været gjort anderledes.

Forløbet er lavet af Linda Sendrup og Christine Lehn-Schiøler.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.