Artikel

Dansk og retorik - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af undervisning.

Denne vejledning giver anvisninger og inspiration til fjernundervisning i dansk og retorik, stx, hf og hf-e.

 

Digitale ressourcer

Der foreligger i-bøger til stort set alle områder af dansk- og retorikfaget. Disse kan både danne rammer om fagets teoretiske grundlag og give elever og kursister adgang til tekstmateriale. Flere forlag tilbyder adgang til en del af deres digitale materiale samt gratis prøveperioder.

Foruden i-bøger er der en lang række relevante digitale resurser og platforme, som undervisere i dansk og retorik kan anvende. Meget ofte kan en simpel søgning lede læreren i den rigtige retning (fx vil ”holberg klim pdf” både føre til en samlet, offentlig udgave af Niels Klim, til forfatter- og tekstoplysninger og til videnskabelige artikler om værket såvel som forfatteren).

Nedenstående er blot eksempler og afhænger af længden af den periode, som fjernundervisningen skal tilrettelægges efter. I den forbindelse er der også en række didaktiske overvejelser der ligger forud for valget af resurser.

Resurserne kan kategoriseres i produktionsværktøjer, kommunikationsværktøjer, netmedierede Q&A -værktøjer samt samarbejde og delingsværktøjer (Kategorier efter Christian Dalsgaard ”Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser”):     

Produktionsværktøjer: Excel, PowerPoint, Word (alle online via office360)
Kommunikationsværktøjer: Intrasystemer (Lectio, Ludus, Fronter etc.), sociale medier, Peer-Grade
Netmedierede Q&A værktøjer: Socrative, Kahoot, ProProfs, Quizlet, Jeopardylabs, Google Forms, Microsoft Forms
Samarbejde og delingsværktøjer: OneNote, OneNote Class Notebook, Sway, Google.docs, Dropbox, Office Mix

 

Overskuelige hjemmesider, der i forskellig grad kommer rundt om de tre perspektiver og skriftlig dansk:

Dansk i gymnasiet

Dansksiderne 

Ind i dansk 

Arkiv for dansk litteratur fra middelalderen til det 20. årh. – indeholder værker, litteraturhistorie og forfatterportrætter 

1800-tallets litteraturhistorie med udgangspunkt i romaner

Litteratursiden. Om litteratur i mange afskygninger, sorteret efter temaer og forfattere.

Kalliope. En omfattende samling af ældre dansk lyrik

CFU, inspiration til undervisningen, lån af læremidler (herunder film) o.l.

Filmcentralen (med mere end 2000 film)

Undervisningsmaterialer til film på Filmcentralen

Filmstriben. (bibliotekernes filmudlåning)

Mediebibliotek og undervisningsmateriale

Ekkofilm med artikler, anmeldelser og kortfilm

Avisen i undervisningen

Danske talerEn samling af taler

Danmarkhistorien giver et grundigt overblik over Danmarks historie med en lang række koblinger til litteratur og centrale forfattere

Tæt på Kunsten deler Læringsmateriale til undervisningen. Opgavesæt, film og billedmateriale, som gør det let og inspirerende at bruge kunsten på gymnasierne i undervisningen

 

Undervisningstilrettede hjemmesider om enkelte forfattere, fx

Klar til Kierkegaard 

Henrik Pontoppidan

Henrik Ibsens skrifter

 

Som brug til især eksamensforberedelser kan henvises til:

Materialeplatformen

Restudy med videoundervisning 

Ved det grønne bord

 

Didaktisk planlægning 

Formen af et fjernundervisningsforløb afhænger af en række didaktiske valg og forudsætninger. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik før man tænker digitale resurser.

Generelt er det vigtigt at melde forløbets rammer klart ud: Formål, indhold, tid, produkt, materiale og evaluering. Evaluering kan ske gennem en fokuseret vejledning og præcise anvisninger med fokus på fx den faglige formidling, den faglige argumentation og de faglige mål. Denne evaluering kan fx ske via Screencast-O-Matic, GoogleDocs eller intrasystem.

Som underviser kan man vælge programmer hvor eleven producerer noget: F.eks. PowerPoints, Podcasts/Vodcasts, Screencasts, Youtube (evt. via skjult), Wikipedia, etc.
Der er flere ideer til ressourcer på "Digital dannelse" (forskelligt niveau):

Dertil kan man overveje afrapporteringen: om præsentationerne og evalueringer alene skal være mellem underviser og den enkelte elev, eller om der kan være et formål i at lave delinger/peer-feedback mellem eleverne i den forlagte undervisning: Her kan man bruge GoogleDocs, Peer-Grade etc.

Evt. kan man lade eleverne/gruppen spille deres opgave/arbejde op ad deres klassekammerater inden de f.eks. afrapporterer/præsenterer/afleverer til underviseren.

I en periode med fjernundervisning er det afgørende, at elever og kursister løbende dokumenterer deres faglige arbejde og udbytte af undervisningen. Ligeså afgørende er det imidlertid, at man som lærer melder klart ud

  • hvornår man er tilgængelig for spørgsmål o.l.,
  • at de aftalte tidsfrister skal overholdes,
  • hvornår man retter/kigger på deres opgaver.

Det er vigtigt at vær kontant, så man sikrer så faste og tydelige rammer om undervisningen og hverdagen som muligt

 

Generel inspiration til virtuel undervisning

Erfaringer med virtuelt klasserum på Tårnby

Pædagogiske formater i DiDaK-projektet

Virtuel undervisning - organisering, understøttelse og vejledning

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Nicolai Rekve Eriksen

Direkte tlf.: +45 51 70 95 78
E-mail: Nicolai.Rekve.Eriksen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.