Artikel

Dramatik - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af undervisning.

Dramatik er et fag som orienterer sig imod det praktiske og skabende i tæt alliance med det teoretiske og analytiske. Virtuelt baseret undervisning kan derfor ikke stå alene ret længe ad gangen. Men det kan bestemt være meningsfyldt at fokusere på det teoretiske og reflekterende i en periode, hvor den praktisk-skabende proces med øvelser på gulv og iscenesættelsesarbejdet i dramalokalet udfordres af det virtuelle format.

 

Digital inspiration og ressourcer

En del af dramatikundervisningen kredser om, at eleverne skal kunne forstå og anvende centrale teknikker fra forskellige scenekunsttraditioner. Efterhånden kan man finde en del videoklip på nettet med inspiration til arbejdet med specifikke scenekunsttraditioner.

 

Commedia dell’arte

National Theatre har fx klip hvor man opleve figurarbejde: https://www.youtube.com/watch?v=h_0TAXWt8hY https://www.youtube.com/watch?v=dlIFR6c7NZc

 

Teater i antikken

National Theatre har også en introduktion til det græske teater:

https://www.youtube.com/watch?v=gjrcNUOS2bc

Info om flere tragedier, f.eks. Antigone:

https://www.youtube.com/watch?v=gjrcNUOS2bc

Om koret i den græske tragedie og dets funktion:

https://www.youtube.com/watch?v=gjrcNUOS2bc

 

Det Elizabethanske teater

På The Globe findes glimrende teaterhistorisk undervisningsmateriale:

https://www.shakespearesglobe.com/discover/shakespeares-world/

https://globeplayer.tv kan man desuden (ganske vist tilkøbe) hele iscenesættelser af forskellige af Shakespeares komedier og tragedier, samt (gratis) supplerende materiale som interview med forskellige skuespillere om deres roller, figurarbejde osv.

 

Forestillingsanalyse

Links til forestillinger på Youtube (f.eks. Becketts egen udgave af ”Vi venter på Godot”), tv- optagelser af forestillinger på CFU, Bonanza mm.

 

Hjemmesider, i-bøger, facebook

https://danteater.dk

Skuespil og fagbøger

https://nordiska.dk/bestil-manuskript/ 

Dansk teaterforlag. Bestilling af manuskripter til gennemlæsning.

www.iscene.dk

Iscene byder på anmeldelser og omtaler af aktuelle forestillinger.

www.teaternyheder.dk

På teaternyheder.dk kan man se forskellige interviews med instruktører og iscenesættere. Bl.a. findes et 25 minutter langt interview med instruktør Christian Lollike: https://teaternyheder.dk/teaterinstruktoer-og-kunstnerisk-leder-christian-lollike-gaester-kulturhave-paa-dk4/

På samme side kan man orientere sig i aktuelle forestillinger, heriblandt Det Kgl. Teaters opsætning af Bertolt Brechts “Mutter Courage”:

https://teaternyheder.dk/jens-joern-spottag-mutter-courage-skal-provokere/

Af deciderede udgivelser rettet mod gymnasiet kan peges på Karen Sørensens I-bog Dramatik – en grundbog. Man kan købe en skolelicens til Ibogen. Den rummer forestillingsklip, korte interviews og øvelser, udført af elever fra “Move’n Act”.

 

Se i øvrigt dramatiklærernes facebookside for kommunikation, udveksling af ideer og gensidig inspiration.

 

Didaktisk om teoretisk/analytisk arbejde i forestillingsprojekter

I forbindelse med forestillingsprojekter kan man – for ikke at bremse processen fuldstændigt – bede eleverne rette opmærksomheden på det analytiske og formidlingsmæssige arbejde bag om iscenesættelsen:

 • Eleverne kan stilles virtuelle opgaver i alt fra at udtænke kreative sceniske løsningsforslag samt udarbejde belysnings-, kostume- og scenografiskitser.
   
 • De kan arbejde med små analyseopgaver, fx om hvordan man kan indarbejde spænding og spændingsopbygning i sin sceniske realisation. De kan gøre sig tanker om fremstillingsform, om opbygning af figurarbejde og om skuespiludtrykket.
   
 • De kan arbejde med særlige dramaturgiske udfordringer som redigering og beskæring af tekst/manus/scener, og overveje hvordan man kan sikre sig en klar struktur og en naturlig progression og sammenhæng i scenerne.
   
 • De kan gøre sig tanker og overvejelser om muligheder for at bearbejde en ældre tekst, så den berører aktuelle problemstillinger.
   
 • De kan også allerede i begyndelsen af projektarbejdet begynde at gøre sig tanker om den digitale præsentation der er koblet til projektarbejdet, og finde relevant inspirationsmateriale som fotos, forestillingsklip, tegninger/skitser osv.
   
 • De kan udfærdige en digital pitch som kort og koncist beskriver indholdet og intentionen med deres gruppes iscenesættelse. En pitch er en kortere salgstale som er kendetegnet ved at indeholde svar og konklusioner. Det kan være et effektivt formidlingsværktøj som kan bruges til at give publikum en forudgående forståelse for forestillingskonceptet og ideen bag forestillingen. Beder man eleverne udarbejde en pitch, bliver de således tvunget til at skærpe deres refleksioner, kendskab og forståelse for egen forestillingsidé og til at formidle forestillingens bagvedliggende intention. 

 

Alt det analytiske og reflekterende arbejde kan bidrage til en øget faglig bevidsthed om iscenesættelsesprocessen og på den måde give en mere helstøbt iscenesættelse med en klart defineret idé og et samlet udtryk.

 

Didaktisk om praktisk skabende arbejde i projekter

En mulighed for at lade eleverne arbejde med den praktisk skabende dimension i faget er at stille dem en monologopgave, som de kan arbejde selv med derhjemme, filme og få feedback på. Det kræver en rimelig præcis rammesætning af opgaven, fx med angivelse af særlige fokuspunkter. Undervejs i processen kan eleverne evt. sidecoache hinanden eller give peerfeedback i små grupper i et virtuelt rum.

Et projektarbejde som dette er kun velegnet i mangel af bedre, eftersom den personlige kontakt og nærværet i rummet er essentielt for arbejdsprocessen i faget.

 

Eleverne kan evt. også arbejde med at skabe decideret virtuelle forestillinger, som flere teatre eksperimenterede med i foråret, jf. ”Coronamonologerne” på Teater Republique og ”Alt er umuligt” på Aarhus Teater.

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Thomas Hammer

Fagkonsulent i musik, dramatik og musik- og lydproduktion

Direkte tlf.: +4521647919

Email: thomas.erik.hammer@stukuvm.dk

 

Ovenstående idekatalog er udarbejdet i samarbejde med Lene Voss Bredsten, Sankt Annæ Gymnasium og Johanne Winding Nordestgaard, Egå Gymnasium.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.