Artikel

Samfundsfag - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du inspiration til valg af ressourcer og didaktiske vinkler til virtuel undervisning.

Digitale ressourcer 

Det mest enkle er at anvende skolens digitale platform, som elever og lærere en vant til at bruge, og at bruge de programmer, som eleverne er vant til, som fx Word, Excel og PowerPoint. 

Det kan udvides med brug af fx Youtube, Podcasts/Vodcasts, Screencasts, GoogleDocs eller Peer-Grade, hvis eleverne har prøvet disse programmer. Der er ideer til brug af forskellige ressourcer på digital dannelse

Brug af platforme og programmer kan ske i kombination med de lærebøger, som eleverne har. Til lærebøgerne er der typisk spørgsmål og opgaver til de enkelte kapitler på bøgernes hjemmesider. Eller man kan bruge i-bøger, hvor Systime, Gyldendal Gymnasium og Columbus har åbnet for fri adgang. Adgangen sker efter henvendelse fra skolen til Systime på 70 12 11 00 eller systime@systime.dk. i-bøgerne indeholder typisk tekster, billeder, video, lyd, interaktive opgaver, værktøjer m.m. 

 

Eksempler på hjemmesider, der kan inddrages til fjernundervisning med undersøgelser

  • Myndighedernes hjemmeside om Coronavirus/covid-19 samt infomedia og google: Hvilke konsekvenser har Coronavirus for danskernes sundhed, interaktion, arbejdsmarkedsforhold og økonomi? I hvor høj grad lykkes det for politikerne at få danskerne til at ændre adfærd?

  • Infomedia og google: Udvælg og sammenlign forskellige politiske synspunkter om et bestemt emne. Kan du påvise ideologiske/fordelingspolitiske eller værdipolitiske forskelle mellem synspunkterne? Hvem har stærkest kunne præge den politiske dagsorden?

  • Folketingets hjemmeside sammen med Infomedia: Søg artikler om et bestemt politikområde fx udlændingepolitik. Undersøg beslutningsprocessen om en bestemt udlændingepolitisk lov: Forskellige typer aktører med hvilke synspunkter og ressourcer? Fik de indflydelse på beslutningsprocessen?

  • Kommunale nøgletal og kommuners hjemmeside: Er der forskel på en rød og en blå kommune? Komparativ analyse at to kommuner i Danmark. Vælg to kommuner med en borgmester fra hhv. Socialdemokratiet baseret på et rødt flertal og Venstre eller Konservative baseret på et blåt flertal. Undersøg om man ud fra Kommunale nøgletal og/eller kommunernes hjemmesider kan se forskel i serviceniveau og skatteprocent på de to kommuner, som afspejler ideologiske forskelle.

  • Surveybanken - Hvem mener hvad? Opstil og test forskellige hypoteser om vælgeradfærd og/eller fordelings- og værdipolitiske holdninger. Der skal indgå tabeller og diagrammer i jeres tests. Udform tabeller og diagrammer på surveybanken eller eksportér til excel og udarbejd tabeller og diagrammer i excel.

  • RealClearPolitics og Infomedia: Undersøg hvem der står til at blive Demokraternes præsidentkandidat og hvorfor. Undersøg herunder hvilke forskellige vælgergrupper og holdninger, kandidaterne repræsenterer. Undersøg desuden hvem der står stærkest i kampen mellem Donald Trump og Demokraternes mulige kandidat og hvorfor. Hvilke forskelle er der i deres politiske holdninger? Inddrag det amerikanske politiske system, partiadfærd, meningsmålinger, statistisk usikkerhed (MoE) og vælgeradfærd.

  • Coronakrise i EU  EU-oplysningen. Hvordan bekæmper EU coronavirus, og hvilke initiativer bliver vedtaget for undgå en dyb økonomisk krise? Se undervisningsmateriale om EU's indsats under coronakrisen.

 

Didaktisk planlægning 

Spørgsmål til dagens lektie

Det mest enkle er, at man anvender den lærebog, man er i gang med eller har tænkt at arbejde med, og at man som sædvanlig supplerer med artikler og statistik. Eleverne får lektier for til de moduler, de skulle have haft. Til hvert lektie er der knyttet spørgsmål, som eleverne skal besvare skriftligt og sende til læreren. Spørgsmålene kan udformes mere eller mindre inspireret af de spørgsmål, som typisk ligger på lærebøgernes hjemmesider. Læreren bruger den tid, som man skulle have undervist, til at give respons på elevernes besvarelse af spørgsmålene. 

Øvelsesopgaver med brug af digitale ressourcer

Man kan udvide fjernundervisningen til øvelsesopgaver, hvor eleverne på baggrund af læst stof mere selvstændigt skal undersøge en problemstilling med brug af selvfundet materiale på nettet. Det kan være opgaver, der ligger på bøgernes hjemmeside eller er del af en i-bog. Eller det kan være de undersøgelser, der er lagt op til ovenfor i forbindelse med de nævnte hjemmesider. Besvarelsen kan være skriftlig eller mundtlig (fx video, screencast eller youtube). Undersøgelserne kan ske enkeltvis eller i grupper og munder ud i en besvarelse, som sendes til læreren, der giver respons på besvarelsen. 

Kommunikation mellem elever og lærere

Skriftlige eller mundtlige besvarelser fra hver enkelt elev kan suppleres med, at eleverne kommunikerer indbyrdes via mail, telefon eller en digital platform, mens de arbejder med opgaven. Denne kontakt kan foregå i afgrænsede perioder, fx når eleverne normalt er skemalagt med timerne. Respons på besvarelser fra lærer til elev kan ske skriftligt eller mundtligt (telefon).

Skriftlige opgaver

Eleverne kan besvare de sædvanlige skriftlige opgaver, der afleveres og bedømmes af læreren.

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Bent Fischer-Nielsen
Bent.Fischer-Nielsen@stukuvm.dk 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.