Kompetenceudvikling

Grundmodul 1: Viden om mobning

I kan bruge modulet til at styrke jeres viden og kompetencer om mobning som et socialt fænomen.

Introduktion

Modulet tilbyder jer teoretisk viden samt en introduktion til, hvordan I kan anvende denne viden i jeres praksis. Grundmodulet består af tre temaer:

Tema 1: Teoretisk definition og begreber

Tema 2: Mobbehandlinger, roller og kategorier

Tema 3: Digital mobning

 

Tema 1: Teoretisk definition og begreber

I dette tema forklares det teoretiske udgangspunkt for fænomenet mobning med afsæt i en fælleskabsorienteret tilgang. I vil blive præsenteret for nogle vigtige begreber og en definition, der vil kunne præcisere og  beskrive, hvad mobning er, og hvordan det kan forstås.  

I finder: 

 • En kernetekst om mobning som alle bør læse, inden I arbejder med temaet  
 • Fagvideoer, som I eventuelt kan se i fællesskab  
 • Tre øvelser til temaet, som vi anbefaler, at I arbejder med til sidst 
 • 'Ressourcer' til supplerende hjemmesider og tekster om mobning
© Børne- og Undervisningsministeriet
Fagvideo: Professor Dorte Marie Søndergaard fortæller om fænomenet mobning

Hvad er mobning og hvordan kan man forstå fænomenet?

Find yderligere ressourcer om mobning.

Bliv fortrolig med mobbefaglige kernebegreber og lær at bruge dem i praksis.

Få indsigt i de forskellige måder, I kan forstå mobning på.

Drøftelse af kerneteksten.

Tema 2: Mobbehandlinger, roller og kategorier

I dette tema kan I blive klogere på hvilke handlingsmekanismer, der træder i kraft, hvis der er tale om mobning.

I finder:

 • En kernetekst: Mobning - forskellige mobbehandlinger og skiftende roller  

 • En fagvideo om 'social eksklusionsangst'

 • Tre øvelser, der knytter sig til kerneteksten

 • 'Ressourcer' til supplerende hjemmesider og tekster om mobning
© Børne- og Undervisningsministeriet
Fagvideo: Professor Dorte Marie Søndergaard fortæller om begrebet 'social eksklusionsangst'

Mobning - forskellige mobbehandlinger og skiftende roller.

Find yderligere ressourcer om mobning.

Hvordan kan I iagttage og handle i grupper med mobning?

Hvad er der på spil for personer i et fællesskab med mobbeproblematikker?

Drøftelse af kerneteksten.

Tema 3: Digital mobning

I dette tema får I en introduktion til digital mobning. Digital mobning er et særligt fænomen, der udgør en stor del af mange børn og unges hverdag.

I finder:

 • Kerneteksten “Digital mobning – hvad, hvor og hvordan?”, som udfolder det særlige ved digital mobning 
 • En fagvideo om den digitale mobning og social eksklusionsangst
 • Tre øvelser om, hvordan I kan arbejde med digital mobning i jeres praksis 
 • Ressourcer som I kan bruge til at blive klogere på digital mobning

 

© Børne- og Undervisningsministeriet
Fagvideo: Professor Dorte Marie Søndergaard fortæller om de analoge og digitale fællesskaber 

Digital mobning - hvad, hvor og hvordan?

Find yderligere ressourcer om mobning.

Refleksion over jeres værdier, holdninger og erfaringer i forhold til sociale medier.

Refleksion over jeres grænser i forhold til digitale medier.

Drøftelse af kerneteksten.

Kreditering

Modulet er udarbejdet af Ditte Dalum Christoffersen, Lektor på Professionshøjskolen Absalon i center for skole og læring. Modulet indgår i det samlede materiale "Læringsmateriale om trivsel og mobning", der er udarbejdet af Danske Professionshøjskoler i samarbejde med læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.