Redskab

Portfolio

Med Portfolio indsamler eleverne deres arbejde. Portfolio giver mulighed for elevens refleksion og er en oplagt anledning til feedback og formativ evaluering.

Portfolio giver dine elever mulighed for løbende at udvælge og samle deres produkter i en mappe. Eleverne reflekterer over valg, fravalg og egen udvikling og får løbende feedback.

Redskabet er relevant for:

 • Elever i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen i alle fag

Feedbackformer:

 • Feedback fra lærer
 • Elev-til-elevfeedback
 • Selvevaluering

Hvad er Portfolio?

Prøv også

Evaluerende lærer-elev-samtale,
hvor du og en elev har en stilladseret samtale foran klassen.

Med en Portfolio kan eleven over en længere periode samle sine produkter i en mappe, enten fysisk eller digitalt. Som udgangspunkt vælger eleven selv, hvilke produkter der skal indgå i Portfolioen. Dette hjælper eleven med at evaluere sit arbejde og giver eleven mulighed for medbestemmelse over evalueringen. Det kan i den forbindelse være en fordel at inkludere en logbog i Portfolioen, hvori eleverne skriver deres overvejelser om, hvad de medtager og fravælger i Portfolioen.

 

Portfolio og elevens egen refleksion

Udvælgelsesprocessen giver eleven mulighed for at reflektere over, hvad eleven vil vise frem, ligesom Portfolio skaber en større forståelse for egen læring og udvikling over tid. I og med eleven selv udvælger og opfordres til at reflektere over, hvad der skal indgå i Portfolioen, har værktøjet et selvevaluerende element i sig.

 

Portfolio, feedback og formativ evaluering

Portfolio muliggør også løbende og konkret feedback fra dig som lærer eller fra elevens klassekammerater, ligesom den kan bringes i spil i forbindelse med anden formativ evaluering af eleven, f.eks. til læringssamtaler eller skole-hjem-samtaler.

unpublished

Værd at overveje i din forberedelse


For at sikre systematik i anvendelsen af Portfolio er det en god idé løbende at minde eleverne om at gemme udvalgte produkter i deres Portfolio.

Det er også vigtigt, at Portfolioen løbende bliver evalueret, så eleven får feedback fra dig eller andre elever.


Det er vigtigt, at feedbacken gives og modtages i et trygt rum. Hensigten med værktøjet er, at eleven føler sig anerkendt og hjulpet i sin læring, også når processen er udfordrende. Dette er vigtigt, både når eleven skal tage imod feedback fra sine klassekammerater og fra dig, og for at kunne være ærlig i sin selvevaluering.


Det er vigtigt, at du fortæller eleverne på forhånd, hvis portfolioen skal anvendes til f.eks. elev-til-elevfeedback eller skole-hjem-samtaler, så eleverne ved det, når de udvælger produkter.


Mens Portfolio er et godt og simpelt værktøj til at danne grundlag for feedback, kan værktøjet ikke stå alene i en formativ evalueringspraksis. Det er derfor vigtigt, at du tænker over, hvilke andre formative elementer værktøjet kan spille sammen med.

Det er vigtigt, at den viden, der opnås gennem Portfolio, fastholdes og bruges i den videre undervisning af eleven.


Sådan bruger du portfolio

 

 1. Udvælg et forløb, der passer til Portfolio som metode til opsamling af produkter. Det kan være et afgrænset fagligt forløb, men det kan også være en løbende opsamling over året i et givent fag eller i forhold til et bestemt fokus for elevens udvikling. Portfolio er velegnet til alle fag og klassetrin, men det er vigtigt, at eleverne producerer flere forskellige produkter eller delelementer af et større projekt, der i løbet af forløbet kan opsamles i Portfolioen.
   
 2. Overvej, hvordan Portfolien rent praktisk skal organiseres. Den kan for eksempel organiseres som en fysisk mappe, en fysisk boks eller skuffe, en digital mappe eller i blogformat.
   
 3. Overvej, i hvilke sammenhænge du ønsker at inddrage elevernes Portfolio, f.eks. om du ønsker at anvende værktøjet i forbindelse med feedback fra dig som lærer, elev-til-elevfeedback, som udgangspunkt for skole-hjem-samtaler eller som opsamling efter et længere forløb. Det er en vigtig overvejelse, når du præsenterer værktøjet for eleverne, da du i præsentationen kan tydeliggøre, hvad præmissen er for brugen af elevernes Portfolio.
   
 4. Undervis eleverne i brugen af Portfolio og evt. også en tilhørende logbog, hvor eleverne noterer deres overvejelser om, hvad de medtager og fravælger i Portfolioen.
   
 5. Mind løbende eleverne om at udvælge produkter til deres Portfolio.
   
 6. Bring løbende elevernes Portfolio i spil til at give eleverne formativ feedback på deres udvalgte produkter.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.