Forskning og viden

Målrettede sociale indsatser i dagtilbud

Evalueringsrapport og inspirationsmateriale giver viden om og konkrete forslag til målrettede sociale indsatser i dagtilbud.

Materialet indeholder
 • Tre film, én med hver af følgende samarbejdspartnere: Forældre, socialrådgivere, sundhedsplejersker
 • En inspirationsrapport
 • En evalueringsrapport

Rapporterne kan downloades nederst på siden. 

Målrettede sociale indsatser i dagtilbud kan være med til at styrke trivsel og læring for børn i udsatte positioner. Det viser en evaluering, der bygger på erfaringer fra 15 kommunale forsøg, der har haft til formål at mindske betydningen af negativ social arv ved at styrke læring og trivsel for børn i udsatte positioner i dagtilbud.

Nederst på siden finder du både evalueringsrapporten og inspiration til arbejdet med sociale indsatser i dagtilbud med fokus på styrket samarbejde mellem dagtilbud og hhv. forældre, sundhedspleje, socialrådgivere og frivillige aktører.

 

Inspiration fra kommunale forsøg

Se tre korte film eller læs inspirationsmaterialet med praksiseksempler fra de kommunale forsøg med målrettede sociale indsatser. Inspirationsmaterialet henvender sig til pædagogisk personale, pædagogiske ledere og konsulenter.

 

Forældre og dagtilbud

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
"Et godt forældresamarbejde drypper direkte ned i barnets trivsel, udvikling og læring". Sådan fortæller Mette om samarbejdet mellem dagtilbud og forældre i Vesthimmerland Kommune, hvor hun er dagtilbudsleder.

 

Socialrådgiver og dagtilbud

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Mød bl.a. Lotte, som er socialrådgiver i Helsingør Kommune. I videoen fortæller hun om, hvordan samarbejdet mellem dagtilbud og socialrådgiver kan være med til at styrke læring og trivsel hos børn i udsatte positioner.

 

Sundhedsplejerske og dagtilbud

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
"Det har sat lys og fokus på, hvad man egentlig kan bruge sundhedsplejersken til". Hør bl.a. Jens, der er faglig leder i dagtilbud, fortælle om sine erfaringer med samspillet mellem dagtilbud og sundhedsplejersken i Hjørring Kommune.

 

 

Rapporten indeholder tværgående analyser, betydningsfulde elementer, omkostninger, resultater samt viden om forankring og implementering af 15 kommunale målrettede sociale indsatser.

Find eksempler fra praksis i de kommunale projekter og viden, der kan inspirere til arbejdet med sociale indsatser i dagtilbud.

 

Ni betydningsfulde elementer

Evalueringen viser, at det på tværs af de kommunale projekter er sandsynliggjort, at ni identificerede elementer kan være med til at styrke samarbejdet mellem dagtilbud og forældre, sundhedsplejen, socialrådgivere og frivillige aktører, hvilket ser ud til at have en positiv betydning for læring og trivsel for børn i udsatte positioner. De ni betydningsfulde elementer er:

 1. Hjemmet som ramme for samarbejde med familier
 2. Læring ved brug af fysiske redskaber (fx ”læringskuffert” eller ”sprogkuffert” med læringsmaterialer)
 3. Målrettet inspiration og praktisk guidning til forældre
 4. Tematiserede forældrearrangementer
 5. Fast systematik i samtaler med forældre og fagprofessionelle
 6. Styrkede tværfaglige møder for en helhedsorienteret tilgang
 7. Tværfaglig rådgivning til det pædagogiske personale i dagtilbuddet
 8. Overgangsmøder
 9. Systematiske trivselsvurderinger

Der er en stor variation i indsatsernes omkostninger. Omkostningerne for indsatserne er derfor estimeret i evalueringen, så interesserede kommuner kan anvende dem i overvejelser omkring implementering af de tilhørende aktiviteter.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Implement Consulting Group (Implement) og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

 

Baggrund

De 15 kommunale forsøg har modtaget midler fra en ansøgningspulje, som indgår i den politiske aftale ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” fra 2017.

Indsatserne fokuserer på at styrke, udvikle og systematisere samarbejdet om børn i udsatte positioner mellem dagtilbud og forældre, sundhedsplejen, socialrådgivere og frivillige aktører. De deltagende kommuner har modtaget processtøtte af Implement i perioden 2018-2022. Implement har yderligere evalueret forløbene og udarbejdet inspirationsmateriale i samarbejde med EVA.

Forud for de 15 kommunale projekter blev der i 2018 udarbejdet et vidensgrundlag, som inspiration til udviklingen af målrettede sociale indsatser. Det tog form som en kortlægning af litteratur og forskning samt kommunale erfaringer med praksis for samarbejde, som er udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen. Du kan hente kortlægningen her: Målrettede sociale indsatser | emu.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.