Alle børn skal have de bedste forudsætninger for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Her spiller gode og sunde madvaner en vigtig rolle.

I Danmark går de fleste børn i dagtilbud og alle børn går i grundskole. Dagtilbuddene og grundskolen er derfor oplagte rammer for at arbejde med maddannelse og understøtte, at alle børn og unge, uanset social baggrund, får gode og sunde madvaner.

Børnenes maddannelse

- viden og inspiration