Forløb

Carla Mickelborg kom forbi kontoruddannelsen

Som gæstelærer inviterer Carla Mickelborg de merkantile elever ind i kontoruddannelsens spændende verden. Tre film introducerer eleverne til elevpladsen inden for administration, økonomi, spedition og shipping. 

Filmene og de efterfølgende aktiviteter skal styrke elevernes uddannelsesvalg, når der skal vælges elevplads og speciale. Eleverne får indblik i uddannelsen, og hvordan det er at være elev i en virksomhed. 

Forløbet er udviklet særligt til det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets 2. del på de merkantile erhvervsuddannelser.
Dele af forløbet kan også anvendes på grundforløbets 1. del eller i forbindelse med erhvervsområdeprojektet på det studiekompetencegivende forløb.
Hele forløbet kan gennemføres online eller ved fysisk fremmøde på ca. 3 klokketimer.
Forløbet kan også opdeles og gennemføres særskilt i miniforløb på 1-2 klokketimer.

Forløbet tager udgangspunkt i specialerne administration, økonomi, spedition og shipping og den praksis og de arbejdsopgaver, som eleverne møder på deres kommende læreplads.

Forløbet skal øge elevernes viden om, hvad en kontoruddannet arbejder med, hvad det vil sige at være elev på et kontor i en virksomhed, samtidig med at det styrker elevernes uddannelsesvalg.

Materialet kan bruges trivselsfremmende i online-undervisning eller ved fysisk fremmøde. Materialet kan bruges individuelt, gruppevis eller i plenum.

Materialet kan også bidrage til at afklare eleverne i forhold til, hvilke specialer, hvilke brancher og ikke mindst hvilke virksomheder, de ønsker at søge elevplads indenfor.

 

Form og indhold

Alle videoer kan findes samlet på denne side - brug linket fra siden, når eleverne skal se videoerne, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

I tre videoer er blogger, forfatter og skuespiller Carla Mickelborg på besøg i transportvirksomheden Frode Laursen, hvor hun undersøger, hvordan det er at være henholdsvis administrationselev, økonomielev og elev inden for spedition og shipping.

Forløbet har fokus på, at eleverne introduceres til de mange forskellige arbejdsopgaver, der findes i en transportvirksomhed. Carla interviewer 6 elever og deres uddannelsesansvarlige, og hun prøver selv at udføre opgaver i samarbejde med eleverne.

Forløbet lægger op til, at eleverne, med udgangspunkt i viden om de tre kontorspecialer, bliver nysgerrige og motiverede til at undersøge mere om kontoruddannelsen.

 

 

Forløbets opbygning

Forløbet er opbygget med en introduktionsfase og tre film og forslag til otte aktiviteter.  

Introduktion og forforståelse

I introduktionsfasen arbejdes med elevernes forforståelse for kontoruddannelsen, introduktion til virksomheden og branchen samt begrebsafklaring.
Det kan være en god idé at afdække elevernes forforståelse og have en fornemmelse af deres kendskab til kontoruddannelsens tre specialer. Herefter kan undervisningen detaljeplanlægges ud fra dette.

 

1. Mindmap om kontoruddannelsen

Eleverne udarbejder et mindmap ud fra ordet kontoruddannelse, eller der kan udarbejdes begrebskort, som eleverne skal sortere i kendte og ukendte begreber. Mindmappet kan give en idé om, hvor eleverne er, og gemmes til brug ved evalueringen. Begrebskortene kan tages frem løbende, så eleverne kan se, om de kan flytte flere kort over i bunken med kendte begreber.

 

2. Virksomheden Frode Laursen

Det kan også være en god idé, at eleverne kender virksomheden Frode Laursen og dermed har et grundlæggende kendskab til den virksomhed og den branche, de møder i de tre videoer.
Lad eleverne undersøge virksomhedens hjemmeside frode-laursen.com og enten udarbejde en kort virksomhedsbeskrivelse eller fx besvare følgende spørgsmål individuelt eller i små grupper:

 • Hvad er historien om Frode Laursen?
 • Hvad arbejder man med hos Frode Laursen?
 • Hvilke løsninger tilbyder de deres kunder?
 • Hvor mange ansatte og hvilke erhvervsuddannelser har Frode Laursen lærlinge inden for?
 • Hvor mange administrationselever har Frode Laursen uddannet siden 2010, og hvor mange ansættes i virksomheden efter endt elevtid/uddannelse?
 • Hvilke lande opererer Frode Laursen i, hvor mange trailere har de, og hvor stort er lageret?
 • Hvad gør Frode Laursen for klimaet?

 

3. Gennemgang af fagbegreber fra videoerne

For at understøtte elevernes forforståelse inden de ser filmene, kan de være en ide´ at gennemgå listen med fagbegreber fra speditionsbranchen.
Hent listen med fagbegreber her.
 

Forslag til overvejelser inden forløbet:

 • Skal eleverne selv se videoerne, eller ser I dem samtidig?
 • Hvilke aktiviteter skal eleverne arbejde med?
 • Hvordan kan aktiviteterne præsenteres, og hvordan skal eleverne arbejde med hver aktivitet?
 • Hvad skal forberedes inden undervisningen, fx digitale quizzer udarbejdes, dokumenter printes mv.?

 

Video 1: Kontor med specialet økonomi

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

I den første video møder Carla kontoreleverne Lea og Nina og deres uddannelsesansvarlige. Lea og Nina er kontorelever inden for specialet økonomi og arbejder i transportvirksomheden Frode Laursen.

Eleverne kan med fordel tage noter undervejs i filmen (noterne kan evt. kopieres over i et delt dokument efterfølgende) eller stil eleverne følgende 3 spørgsmål inden de ser filmen og lad dem besvare spørgsmålene i plenum eller små grupper, når de har set filmen:

 1. Hvilke arbejdsopgaver har en kontorelev med specialet økonomi?
 2. Hvad skal en kontorelev med specialet økonomi interessere sig for og være god til?
 3. Hvad er spændende ved at være økonomielev hos Frode Laursen?

Du kan også printe PDF-dokumentet (Tip en opgave) og lade eleverne sætte kryds ud for de arbejdsopgaver, som økonomieleverne nævner i filmen – lidt ligesom "tip en 13'er".

Tip en opgave – til elever (PDF)
Tip en opgave – vejledende løsning (PDF)

 

Video 2: Kontor med specialet administration

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

I denne video møder Carla kontoreleverne Cecilie og Christine og deres uddannelsesansvarlige. Cecilie og Christine er kontorelever inden for specialet administration og arbejder i transportvirksomheden Frode Laursen.

Eleverne kan med fordel tage få noter undervejs i filmen (noterne kan evt. kopieres over i et delt dokument efterfølgende) eller stil eleverne følgende 3 spørgsmål inden de ser filmen og lad dem besvare spørgsmålene i plenum eller små grupper, når de har set filmen:

 1. Hvilke arbejdsopgaver har en kontorelev med specialet administration?
 2. Hvad skal en kontorelev med specialet administration interessere sig for og være god til?
 3. Hvad er spændende med at være økonomielev hos Frode Laursen?

Du kan også printe PDF dokumentet "Tip en opgave" og lade eleverne sætte kryds ud for de arbejdsopgaver, som administrationseleverne nævner i filmen – lidt ligesom "tip en 13'er". Se PDF-dokument og vejledende løsning under film 1.

 

Video 3: Kontor med specialet spedition og shipping

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

I den tredje og sidste video møder Carla kontoreleverne Simon og Camilla og deres uddannelsesansvarlige. Simon og Camilla er kontorelever inden for specialet spedition og shipping, og de arbejder ligeledes i transportvirksomheden Frode Laursen.

Eleverne kan med fordel tage få noter undervejs i filmen (noterne kan evt. kopieres over i et delt dokument efterfølgende) eller stil eleverne følgende 3 spørgsmål inden de ser filmen og lad dem besvare spørgsmålene i plenum eller små grupper, når de har set filmen:

 1. Hvilke arbejdsopgaver har en kontorelev med specialet spedition og shipping?
 2. Hvad skal en kontorelev med specialet spedition og shipping interessere sig for og være god til?
 3. Hvad er spændende med at være elev inden for spedition og shipping hos Frode Laursen?

Du kan også printe PDF dokumentet "Tip en opgave" og lade eleverne sætte kryds ud for de arbejdsopgaver, som speditionseleverne nævner i filmen – lidt ligesom "tip en 13'er". Se PDF-dokument og vejledende løsning under film 1.

 

Aktiviteter

Nedenfor er udarbejdet otte aktiviteter, som eleverne kan arbejde med i forlængelse af filmene. Eleverne behøver ikke arbejde med alle aktiviteter i en kronologisk rækkefølge. Aktiviteterne kan udvælges i forhold til den tid, der er mulighed for og det behov, der er, eller eleverne kan inddeles i grupper, som arbejder med hver sin aktivitet og efterfølgende fremlægger besvarelsen i plenum for klassen. Aktiviteterne kan anvendes både på grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del, og videomaterialet kan også inddrages på det studiekompetencegivende år i forbindelse med erhvervsområdeprojektet (EOP), og når eleverne skal søge læreplads.

 

Undervisning på grundforløb 1

Materialerne, måske særligt de tre film om specialerne og aktivitet 1, 2 og 5, er velegnede at inddrage i elevernes uddannelsesvalg på grundforløb 1. Eleverne kan se filmene og udføre aktiviteterne i erhvervsfaget "praktikpladssøgning".

 

Undervisning på det studiekompetencegivende forløb

På det studiekompetencegivende år kan filmene og undervisningsmaterialerne også inddrages i erhvervsområdeprojektet (EOP) som inspiration, når eleverne skal vælge emne i erhvervsområdeprojektet, eller når der arbejdes med erhvervsområderne.

Skolen kan fx vælge at lade materialerne indgå i en materialesamling om de forskellige merkantile erhvervsuddannelser på deres digitale LMS-platform, som eleverne selv kan søge information i, både når de skal vælge emne til EOP, men også når de skal vælge speciale/branche i forbindelse med den kommende læreplads.

 

Aktivitet 1: Sammenlign specialer

Eleverne starter med at finde ud af hvilke specialer, der findes inden for kontoruddannelsen. Lad eleverne selv søge efter viden først og præsentér derefter UddannelsesGuiden og Uddannelsesnævnets hjemmeside med beskrivelser af specialerne for eleverne (se særligt pdf-dokumentet "Elevens deltagerforudsætninger" under hvert speciale).

Med udgangspunkt i de tre film samt ovenstående hjemmesider sammenligner eleverne de tre specialer fra filmene samt specialet offentlig administration og finder forskelle og ligheder. Bed eleverne om at finde øvrige film om kontoruddannelsen på fx YouTube, og inddrag disse i sammenligningen af de fire specialer.

Eleverne kan udarbejde besvarelsen i en Word-skabelon. Hent skabelon her (Word fil). Eleverne kan også fremlægge deres besvarelser på klassen eller de kan udarbejde en quiz i fx Kahoot eller Socrative for hvert speciale.

 

Aktivitet 2: Hvilke brancher og hvilke virksomheder?

I forlængelse af aktivitet 1 kan eleverne sammenligne hvilke brancher og eksempler på virksomheder/organisationer, som kontoreleverne ansættes i inden for specialerne

 1. Administration
 2. Offentlig administration
 3. Spedition og shipping
 4. Økonomi

Tip: Her kan eleverne evt. søge på praktikpladsen.dk og finde eksempler på virksomheder, som søger elever inden for de forskellige specialer.

 

Aktivitet 3: Carla for en dag

Du (eleven) er "Carla for en dag" og skal rundt og interviewe kontormedarbejdere i forskellige virksomheder. Du vælger 3 forskellige virksomheder, enten med samme speciale eller 3 forskellige specialer. Udarbejd 10 spørgsmål, du kunne tænke dig at stille en kontormedarbejder i virksomheden. Ring til virksomheden og aftal, hvornår du kan komme forbi virksomheden eller ringe til kontormedarbejderen og stille spørgsmålene.

Aktiviteten kan laves individuelt eller i grupper. Hvis aktiviteten udarbejdes i grupper, kan hver elev interviewe en medarbejder og fremlægge resultatet i gruppen efterfølgende, eller eleverne kan optage interviews og udarbejde en eller flere podcasts, som eleverne kan lytte, mens de fx går tur.

 

Aktivitet 4: Spørg netværk i stedet for Google

Eleverne kan spørge rundt i deres netværk, fx forældre, bedsteforældre, øvrig familie og venner til familien:

 1. Hvor arbejder du?
 2. Hvilke opgaver udfører du i virksomheden?
 3. Hvordan tjener virksomheden sine penge?
 4. Hvilke opgaver udfører de kontoransatte i din virksomhed/organisation? Nævn eksempler?
 5. Hvem samarbejder og kommunikerer de kontoransatte med?
 6. Har virksomheden elever ansat? Hvilke og hvad lave de?

Eleverne kan benytte en Word-skabelon til at indtaste svarene og efterfølgende dele deres erfaringer på en digital væg á la padlet eller et andet fælles digitalt dokument, som alle holdets elever har adgang til.
Hent skabelon til eleverne her (Word fil).

 

Aktivitet 5: Find lærepladsen

Gå ind på hjemmesiden Praktikpladsen.dk og svar på følgende spørgsmål, enten individuelt eller to og to:

 1. Hvor mange stillingsopslag (ledige lærepladser) er der på kontoruddannelsens 7 forskellige specialer?
 2. Vælg 3 forskellige stillingsopslag inden for et valgfrit speciale, som du synes lyder spændende og besvar følgende:                                    
  1. Hvad hedder virksomheden/organisationen?
  2. Hvor i landet befinder virksomheden/organisationen sig?
  3. Hvad arbejder virksomheden/organisationen med?
  4. Hvor mange elever har virksomheden/organisationen?
 3. Vælg dit favorit stillingsopslag og fremlæg svaret på følgende spørgsmål for din sidemand:
 1. Hvilke kvalifikationer efterspørger virksomheden/organisationen?
 2. Hvilke arbejdsopgaver skal du udføre som elev?
 3. Hvorfor kunne du tænke dig at arbejde her?

Eleverne kan udarbejde besvarelsen i en Word-skabelon. Hent skabelon her (Word fil).

 

Aktivitet 6: ERP-systemet

ERP-systemet i Frode Laursen hedder Navision. Systemet indeholder mange funktioner, som er specialudviklede til Frode Laursen og opfylder de særlige behov, virksomheden har i forhold til transportområdet og de opgaver, som Frode Laursen løser i dagligdagen.

Hent tre forskellige skærmbilleder fra Frode Laursens ERP-System Navision (PDF)

Sæt eleverne sammen i små grupper og lad dem se skærmbillederne og besvare følgende spørgsmål:

 1. Hvilke data indeholder skærmbillederne, og hvad tror du dataene bruges til?
 2. Hvem af de tre kontorelever bruger skærmbillederne, og hvilken arbejdsopgave kan skærmbilledet hjælpe med at løse?
 3. Hvilken betydning har ERP-systemet Navision for Frode Laursen og medarbejdernes daglige arbejde? Og hvad ville der ske, hvis systemet blev ramt af virus eller anden form for systemnedbrud?

Efterfølgende kan skærmbilleder gennemgås på klassen.

Vejledende løsning til opgave 1:

 • A: Her opretter administrationsafdelingen chaufførerne, så de kan beregne løngrundlag.
 • B: Her opretter økonomiafdelingen nye kreditorer.
 • C: Her opretter speditionsafdelingen godstransporter.

 

Aktivitet 7: Videoopkald i undervisningen

Invitér en tidligere kontorelev med ind i undervisningen via et videoopkald og lad eleverne stille kontoreleven spørgsmål om uddannelsen. Det kan være en elev inden for specialet offentlig administration eller det kan være en administrationselev i en anden branche end speditionsbranchen.

Du aftaler og planlægger videoopkald med din tidligere elev, og dine elever forbereder sig ved at undersøge virksomheden, hvor eleven er ansat samt forbereder de spørgsmål, de ønsker at stille den tidligere elev. Det kan også være en forældre til en elev i klassen, der er kontoruddannet, og som gerne vil fortælle om sit arbejde på kontor. Læs mere om videoopkald i undervisningen her.

 

Aktivitet 8: Bevægelse på kontoret med arbejdsmiljoweb.dk

Som vi hører på filmene, kan det være en udfordring at få bevægelse ind i dagligdagen, når man arbejder på et kontor. Heldigvis er der hjælp at få på hjemmesiden på arbejdsmiljøweb.dk.

Eleverne kan starte med at orientere sig på undersiden Fysisk aktivitet i arbejdstiden

Inddel eleverne i små grupper og bed dem søge øvelser frem, som I kan lave fælles på klassen. Eleverne kan hente inspiration på siden her: Øvelser med elastik eller eleverne kan selv søge videoer på YouTube med fx søgeordene "kontor øvelser".

Eleverne kan printe skilte med bevægelsesøvelser ud, som I kan hænge op i klasseværelset og afprøve løbende i løbet af skoledagen. I finder skiltene på Nudging - STRÆK UD når du kan.  Der er også mulighed for at eleverne udvikler deres egne nudging-løsninger.

 

Evaluering

Som afslutning og summativ evaluering på forløbet kan elevernes mindmap fra introduktionen til forløbet inddrages, og eleverne kan tilføre det "nye" til mindmappet, som de nu kender til.

Underviser kan også overveje at inddrage følgende spørgsmål til videre refleksion over elevernes uddannelsesvalg. Refleksionsspørgsmålene kan bruges individuelt, i grupper eller i plenum på klassen.

Der kan efter gennemførelsen af forløbet sætte fokus på spørgsmål som:

 • Hvad er vigtigt at tænke på, når du skal vælge speciale til en kommende læreplads?
 • Hvilke kompetencer er vigtige at have, når du skal være kontorelev?
 • Hvornår og hvordan søger du læreplads?
 • Hvad er spændende og godt ved at være elev på kontor/i en virksomhed?
 • Hvor kan du få hjælp og til hvad kan du få hjælp, når du skal søge læreplads?

 

 Links til yderligere inspiration

Kreditering

Forløbet er udviklet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde med Carla Mickelborg.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.