Redskab

Kollegial sparring

Få gode ideer til, hvordan den gode undervisning kan styrkes gennem kollegial sparring. Dette hæfte har til formål at give både ledere og undervisere inspiration til, hvordan I kan komme godt i gang med arbejdet.

Hæftet indeholder en kort introduktion til teori og metode samt en vejledning til, hvordan I kan arbejde med kollegial sparring. Der bliver givet en række eksempler på, hvordan udvalgte skoler har arbejdet med kollegial sparring, og hvilket udbytte dette har givet dem.

Kollegial sparring er en metode, der kan gavne både nye og erfarne undervisere. Sparringen, som den bliver beskrevet i hæftet, består af to elementer: observation af en undervisningssituation og en samtale. 

Udbyttet af den kollegiale sparring vil altid afhænge af, om der opbygges et trygt og respektfuldt miljø imellem de undervisere, der giver hinanden sparring.

 

Kreditering

Hæftet er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriets FastholdelsesTaskforce i 2016.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.