FastholdelsesTaskforce

Her finder du en samling af materialer fra FastholdelsesTaskforcen, som var et fireårigt satspuljeprojekt, der blev afsluttet i 2017.

FastholdelsesTaskforcen har samarbejdet med erhvervsskoler om kvalitetsløft af undervisningen ved implementering af pædagogiske metoder og værktøjer til fastholdelse af socialt udsatte unge med udfordringer, unge fra uddannelsesfremmede miljøer og etniske minoritetsunge.

Gennem en række pædagogiske værktøjer (udviklet af FastholdelsesKaravanen) var målet med projektet at styrke kvaliteten og pædagogikken på de erhvervsfaglige uddannelser med henblik på at skabe bedre uddannelsesmuligheder og mindske frafaldet af udsatte unge.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.