Forskning og viden

Evaluering af FastholdelsesTaskforcens samlede indsats

I denne evalueringsrapport præsenterer Rambøll den afsluttende evaluering af FastholdelsesTaskforcens indsats på 47 danske erhvervsskoler.

Formål

Formålet med den kvantitative effektanalyse er at undersøge, om FastholdelsesTaskforcens samlede indsats har en signifikant positiv effekt på fastholdelsen af elever på de erhvervsskoler, der har deltaget i indsatsen.

I den kvalitative virkningsevaluering er formålet at afdække, hvilke faktorer i forbindelse med implementeringen af FastholdelsesTaskforcens fire pædagogiske værktøjer, der kan bidrage til at forklare mulige signifikante fastholdelseseffekter (eller fraværet heraf).

 

Hovedpointer

FastholdelsesTaskforcen har i perioden 2013-2016 samarbejdet med 47 erhvervsskoler om forberedelse og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb i taskforcens pædagogiske værktøjer Motivationspædagogik, Helhedsorienteret Undervisning, Progressiv Læring og Den Sproglige Dimension. Værktøjerne har været rettet mod lærere på grundforløbene.

FastholdelsesTaskforcens indsatser på de deltagende skoler samlet set har en signifikant positiv effekt på fastholdelsen af elever inden for de første 90 dage af grundforløbet. 

Analysen af de forskellige pædagogiske værktøjers effekt indikerer, at der er signifikante positive fastholdelseseffekter af Helhedsorienteret Undervisning og Progressiv Læring. Til gengæld finder analysen ingen overbevisende tegn på en signifikant positiv effekt af Motivationspædagogik og Den Sproglige Dimension.

Det vurderes, at følgende faktorer har været afgørende for lærernes og ledernes omsætning af ny viden fra kompetenceudviklingen i deres praksis:

  • At lærerne og de pædagogiske ledere er motiverede for at deltage i kompetenceudviklingen og efterfølgende anvende værktøjerne i deres praksis.
  • At skolen deltager med en gruppe af lærere og ledere, som arbejder sammen i hverdagen. Det kollektive element fremmer et godt transferklima.
  • At kompetenceudviklingen er praksisnær og anvendelig, herunder at de specialister, som underviser, observerer og sparrer med lærerne på kompetenceudviklingsforløbet, har viden om erhvervsskoler og elevgruppen.
  • At der er et vedvarende ledelsesfokus på at understøtte implementering ved at italesætte indsatsens formål, sikre ressourcer til udvikling og fælles forberedelse og gennem de pædagogiske lederes synlige engagement i indsatsen.

 

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af Rambøll og Nationalt Center for Kompetenceudvikling ved Aarhus Universitet, 2017.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.