Redskab

Den sproglige dimension - Sproget som redskab til læring

Inspirationshæftet har til formål at give faglærere på erhvervsskolerne viden, teknikker og metoder til at arbejde med det mundtlige og skriftlige sprog.

Dette hæfte fra FastholdelsesTaskforce giver inspiration, værktøjer og metoder til arbejde med den sproglige dimension i undervisningen.

Når eleverne starter på deres uddannelse, kan de møde sproglige udfordringer, når de skal forstå og bruge fagsprog, læse og skrive fagets tekster samt følge mundtlige og skriftlige instruktioner.

Det er ikke alene ordblinde og tosprogede elever, der er udfordret i forhold til at læse og forstå den mundtlige og skriftlige kommunikation på erhvervsuddannelserne, men derimod en bredere gruppe af unge.

Målet med ”Den sproglige dimension” er at give faglærere på erhvervsskolerne viden, teknikker og metoder til at arbejde med det mundtlige og skriftlige sprog. Det gælder både elevernes ”almindelige” sprog, fagsproget og den sproglige formidling i selve undervisningen. Ved at arbejde med den sproglige dimension i undervisningen tilegner eleven sig i højere grad forståelse af det faglige stof, og eleven motiveres til at gennemføre sin uddannelse.

 

Kreditering

Udgivet af FastholdelsesTaskforce, Undervisningsministeriet 2017.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.