Forløb

Budget - forløb om at skabe overblik og få økonomisk styring

Forløb om grundlæggende privatøkonomi på eud og eux. Forløbet sætter fokus på betydningen af kunne opstille et realistisk budget og tage ansvar for egen økonomi. 

Målgruppe: GF1 på eud og eux
Fag: Samfund og sundhed og dansk
Anslået tidsforbrug: 2 klokketimer.

Formålet med forløbet er at sætte fokus på finansiel forståelse blandt unge. Undersøgelser viser, at 4 ud af 10 unge mellem 18 og 25 år ikke lægger budget, at hver 4. ung bruger flere penge end de har, og at ca. 30 % af unge tager forbrugslån.

Forløbet indledes med introduktion til ressourcer om privatøkonomi og finansiel forståelse, herunder podcast, hjemmesider og Facebook-side.

Herefter præsenteres eleverne for budgetredskaber og gode råd til at lægge budget. Videoer og dialog-spørgsmål inddrages.

Fakta og statistik om unge, der ender i langvarige gældsproblemer bruge som udgangspunkt for fælles drøftelser unges privatøkonomi. Som afslutning på forløbet skal eleverne i grupper forberede og præsentere en tale om gevinster og udfordringer ved budgetlægning.

 

Faglige mål

Eleverne vil i forløbet få en grundlæggende viden om:

 1. Situationer, hvor budgetlægning kan være nyttig
 2. Gode råd og værktøjer til budgetlægning
  • Beregning og behandling af data i regneark
  • Budgetskabelon 
  • APP’en: SPIIR 
 3. Kendskab til økonomisk styring
 4. Formidling af bearbejdet viden. Mundtlig fremstilling.

 

Baggrund og fakta om unge og privatøkonomi

Finanstilsynets undersøgelse Unges privatøkonomi 2013 (Råd til penge) om privatøkonomi blandt unge i alderen 18-25 år viste følgende: 

 • 35% ikke spare op
 • 10% låner penge for at betale regninger
 • 25% bruger flere penge end de har
 • 40% ender i gældsproblemer

Resultaterne peger på, at der er et behov for at give børn og unge en grundlæggende forståelse for budget, opsparing og lån, så de får gode økonomiske vaner både i ungdomslivet og voksenlivet.

Forløbet er udarbejdet med afsæt i to rapporter, som du som underviser kan orientere dig i inden gennemførelsen af forløbet:

 

Form og indhold

Forløbet er lærerstyret og lægger op til gruppeopgaver. Det vigtigt, at der aftales sociale spilleregler i klassen, da der kan være tabu og følsomhed omkring at tale åbent om manglende økonomisk styring.

Det anbefales, at eleverne arbejder med budgetlægningsværktøjerne individuelt, så de bliver fortrolige med redskaberne og kan arbejde videre med deres private budget efter forløbets afslutning. Til sidst i forløbet skal eleverne i grupper forberede et oplæg for folkeskolens ældste elever om budgetlægning.

Forløbet kan evt. supplereres med besøg af en bankrådgiver fra den lokale bank, der fortæller om daglig økonomi. 

 

Tilrettelæggelse

Du kan lade dig inspirere af forløbet og justere det, så det giver mening for dig og dine elever. Elever kan med fordel drøfte spørgsmålene med deres bankrådgiver og efterfølgende fortælle om oplevelsen på klassen. 

 

Forløbets opbygning 

 

1. Introduktion, privatøkonomi og forbrug

I denne fase kan læreren introducere eleverne for forløbets mål, indhold og opbygning, hvorefter der i klassen kan arbejdes med elevernes forforståelse og kendskab til centrale, udvalgte fagbegreber. 

 1. Eleverne lytter til podcast på Spotify "Dumme penge", episode 1 (15 min.) Eleverne kan evt. lytte til podcasten individuelt på en gåtur. 
  Introducer derefter eleverne til Facebook-siden "På røven" og hjemmesiden "Rådtilpenge.dk". Lad eleverne kigge på siderne individuelt, efterfulgt af en kort opsamling.
 2. Erfaringsudveksling om kendskab til at bruge penge på noget, der ikke var råd til. 

 

 

2. Budget skaber overblik

 • Introduktion til budgetlægning. Forslag til punkter: 
  • Skab overblik over forventede indtægter og udgifter

  • Brug tiden til budgetlægning

  • Få en budgetkonto – kontakt din bank

  • Gør budgettet simpelt

  • Vær realistisk omkring indkomster og udgifter

  • Sørg for at der er opsparing i dit budget til dine mål

  • Overhold budgettet eller ret det til

  • Book budgettid med dig selv, én gang om måneden

 • Eleverne ser video, der viser tre trin til budgetlægning. Hvordan lægger jeg et budget? YouTube, udgivet af Nordea.
  • Dialogspørgsmål: Hvad skal du være opmærksom på, når du laver budget?

 

3. Budget, opsparing og lån

 • Klassen ser i fælleskab videoen Funny Money, YouTube fra Finanstilsynet
  • Dialogspøgsmål: Hvilke af de gode råd fra filmen kunne du bedst bruge?
  • En af dine venner har ikke styr på økonomien og skylder penge til både dig og dine venner, hvad vil du sige?
 • Gennemgang af resultater fra Finans Danmarks undersøgelse om unge og gældsproblemer. Du kan som lærer præsentere figur 3.1, 3.5,, 3.7, og 3.5 i rapporten Unge gæld, forbrug og opsparing.
  • Dialogspørgsmål: Hvilke dilemmaer ser du i tallene, og hvordan kan budgetlægning være en gevinst?

 

4. Eleverne lægger budget

 • Eleverne undersøger  APP’en SPIIR
 • Eleverne kan evt. kontakte egen bank med henblik på at få oprettet en budgetkonto og/eller få tilsendt budgetskema. Alle pengeinstitutter giver mulighed for at oprette en budgetkonto og giver adgang til en budgetskabelon. 
 • Eleverne lægger eget privatbudget. Excel-Skabelon eller Skabelon fra Råd til penge kan bruges. Eleverne arbejder med værktøjerne individuelt, så den enkelte elev får reflekteret over sin egen privatøkonomi og får afprøvet værktøjerne i praksis.
 • Fælles opsamling i klassen: Gevinster og udfordringer fra det individuelle arbejde med budgetlægning.

 

5.  "Mads og monopolet" med et par dilemmaer

I denne aktivitet skal eleverne reflektere over faren ved at komme i gældsproblemer

 • Én skal have et dilemma (vær realistisk)
 • Én skal være vært (være ordstyrer og finde en løsning)
 • Én skal være djævelens advokat i forhold til dilemmaet
 • Én eller flere skal have meninger om dilemmaet

 

6. Eleverne forbereder en tale/oplæg/video om budgetlægning

 1. Fremlæggelse
  Eleverne fremlægger deres taler/oplæg eller video. Feedback fra lærer og klasse. En bankrådgiver kan evt. inviteres ind til denne fremlæggelse.
   
 2. Hvis der er mere tid, kan forløbet afsluttes med filmen og spørgsmål: ”Tal om din økonomi: Venskabet”.

 

Evaluering

Der er mulighed for løbende evaluering af arbejdsformerne og en særlig opmærksomhed på en åben og ærlig dialog i både gruppearbejdet og på klassen.

Efter forløbet kan følgende spørgsmål give mulighed for refleksion:

 • Var der en åben og ærlig dialog ved klassediskussioner?
 • Var der en åben og ærlig dialog ved gruppediskussionerne?
 • Fik eleverne mulighed for at vurdere APP’en SPIIR?
 • Hvordan var kvaliteten af talerne? Fik de appelformerne med?
 • Hvilke observationer gjorde jeg omkring elevernes problemstillinger omkring deres privatøkonomi?
 • Hvordan kan erfaringerne fra dette forløb bruges fremadrettet, for at styrke elevernes trivsel? 

Viden og inspiration om budgetlægning og unge og privatøkonomi

 

Appelformer

 • De tre appelformer ETOS PATOS og LOGOS I denne elev-rettede video forklares ordene: appellere og retorik samt appelformerne: etos, logos og patos med eksempler. produceret af Karina Peschardt.

Kreditering

Jette Vind, Underviser EUD-Business og EUX-Business
Learnmark Horsens

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.