På denne side kan du læse om den kommunale ungeindsats, målgruppevurdering, vejledningsopgaver, tværgående samarbejde, samarbejde med ungdomsuddannelser samt hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål.