På denne side kan du læse om forskellige faktorer, der kan have betydning for undervisningsmiljøet. 

Hertil kan du læse om motivation, chikane og mobning, skolefravær - og skolevægring, fysiske og æstetiske rammer, elevråd og elevdemokrati, sundhed, ernæring og motion, trivsel og trivselsmålinger, sommerferieaktiviteter, trivsel og tryghed for LGBT+-elever samt hvem du kan kontakte ved spørgsmål.

Du kan også læse om inkluderende læringsmiljø som et didaktisk princip her.