Organisering

Undervisningen i dansk som andetsprog kan organiseres og tilrettelægges på forskellige måder afhængigt af elevens sprogstøttebehov.

Ved optagelsen af en tosproget elev skal der tages stil­ling til, om eleven har behov for sprogstøtte, og i givet fald hvordan eleven skal gives undervisning i dansk som andetsprog.

Tosprogede elever, som er i stand til at deltage i den almindelige undervisning i klassen, skal modtage undervisning i dansk som andetsprog - supplerende.

Tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan del­tage i den almindelige undervisning i klassen med et til­strækkeligt udbytte, skal modtage undervisning i dansk som andetsprog - basis.

Indhold og organisering af undervisningen i dansk som andetsprog – supplerende og basis - beror på en faglig vurdering af elevens sprogstøttebehov.

Læs mere om organisering af undervisningen i dansk som andetsprog i Børne- og Undervisningsministeriets vejledning: Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever (uvm.dk)

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.