Medborgerskab

Dette emne har til formål at motivere elever til at engagere sig i samfundsrelaterede problemstillinger og udvikle en forståelse af dem selv som medborgere.

Medborgerskab handler ikke kun om rettigheder og pligter, men også om aktiv deltagelse i samfundet. Det indebærer elevernes evne til selvbestemmelse, evne til medbestemmelse og evne til at være solidarisk med dem, der er en del af samme fællesskaber som dem selv, og dem som ikke er.

Du finder inspirationsmateriale til, hvordan du kan give dine elever erfaringer med at udøve aktivt medborgerskab og gøre deres stemme gældende på anden vis end via valgdeltagelse alene.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.