Forskning og viden

Inspirationskatalog - fra skole til skole

Folkeskolereformen fra 2014 indebærer, at skoledagen skal være længere og mere varieret. En række skoler har inden reformen gjort erfaringer med at udvikle skoledagen og undervisningen. 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) præsenterer i dette inspirationskatalog en række skolers erfaringer med at arbejde og eksperimentere med 'en længere og mere varieret skoledag'.

Formål

Formålet er at inspirere kommuner og skoler i deres arbejde med at indføre en længere og mere varieret skoledag. Inspirationskataloget er bestilt af Undervisningsministeriet. 

 

Indhold

Kataloget giver et kort rids af folkeskolereformen og beskriver en række indsatser, som nogle skoler har gennemført, og de erfaringer, som de har høstet. Indsatserne falder inden for seks temaer, som hver især bidrager til en længere og mere varieret skoledag. Temaerne er:

Motion og bevægelse
På alle klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der svarer til 45 minutter pr. dag. Det skal fremme elevernes sundhed og understøtte deres motivation og læring.

Varierede og anvendelsesorienterede undervisningsformer
Varierede og anvendelsesorienterede undervisningsformer skal udfordre alle elever og åbne skolen mod omverdenen. Samtidig skal tilegnelse af viden samt innovation, entreprenørskab og kreativitet prioriteres for at gøre eleverne i stand til at omsætte viden til produkter af værdi for andre.

Lærer-pædagog-samarbejde og brug af særlige ressourcepersoner
Særlige ressourcepersoner og pædagoger skal samarbejde med skolens lærere og supplere lærernes arbejde med relevante kompetencer i løbet af skoledagen.

Mål og evaluering
Målstyret undervisning skal sikre, at elevernes læringsmål og læringsudbyttet for den enkelte sættes i centrum. Fælles Mål skal præciseres og i højere grad formulere specifikke færdigheder, kompetencer og metoder, som eleverne skal tilegne sig.

Skole-hjem-samarbejde
Samarbejdet med forældrene skal styrkes – både på daglig basis og i regi af skolebestyrelsernes mere langsigtede arbejde.

Forberedelse til ungdomsuddannelserne
Udskolingslinjer, styrkede valgfag og mere uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering skal styrke forberedelsen af elevernes overgang til en ungdomsuddannelse. 

 

Kreditering 

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut og udgivet i 2014. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.