Forskning og viden

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer i skoler og dagtilbud

Få inspiration gennem viden og gode erfaringer til lokal praksisudvikling af inkluderende læringsmiljøer.

Du finder her inspirationsmaterialer, som er udviklet på baggrund af forsknings- og udviklingsprojektet 'Inspirationsprogrammet Styrkelse af inkluderende læringsmiljøer i den pædagogiske praksis'. 

Inspirationsmaterialet skal give praksisnær inspiration til, hvordan I kan arbejde med at omsætte viden i praksis, samt videreudvikle og kvalificere pædagogisk praksis i forhold til at styrke inkluderende læringsmiljøer. Materialet består af temahæfter og slidepakker.

I maj 2016 gav ekspertgruppen for inklusionseftersynet en række anbefalinger til skoler, kommuner og Børne- og Undervisningsministeriet om, hvordan I kan arbejde med styrke inklusion i skolen. Skoler og dagtilbud i syv kommuner har arbejdet med at omsætte anbefalingerne, samt viden og gode erfaringer til lokal praksisudvikling indenfor en række temaer:

  • Børneinddragelse
  • Fysiske rammer
  • En mere varieret skoledag
  • Samarbejde mellem skole, fritidsliv og lokalsamfund
  • Forældresamarbejde

Find materialerne herunder.

 

Børneinddragelse

I dette temahæfte kan I finde inspiration til, hvordan I kan inddrage børns perspektiver i tilrettelæggelsen af praksis, samt arbejde med at understøtte børns demokratiske dannelse. Temahæftet behandler cases fra dagtilbud, det er dog også relevant inspiration for skoler.

Vejledning til at bruge de tilhørende slides til temahæftet.

Understøt selve udviklingsprocessen med fagprofessionelle i praksis.

Vidensinformation og inspiration til jeres arbejde i udviklingsprocessen med fagprofessionelle i praksis.

Fysiske rammer

Skolerne og dagtilbuddet har på forskellig arbejdet med at ændre de fysiske rammer, så de i højere grad understøtter deres pædagogiske og didaktiske intentioner med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.

Vejledning til at bruge de tilhørende slides til temahæftet.

Understøt selve udviklingsprocessen med fagprofessionelle i praksis.

Vidensinformation og inspiration til jeres arbejde i udviklingsprocessen med fagprofessionelle i praksis.

En mere varieret skoledag

I dette temahæfte præsenteres tre skolers erfaringer med, hvordan variation i organisering samt i undervisningsformer og -indhold kan understøtte inkluderende læringsmiljøer. 

Vejledning til at bruge de tilhørende slides til temahæftet.

Understøt selve udviklingsprocessen med fagprofessionelle i praksis.

Vidensinformation og inspiration til jeres arbejde i udviklingsprocessen med fagprofessionelle i praksis.

Samarbejde mellem skole, fritidsliv og lokalsamfund

I dette temahæfte præsenteres Ødis Skoles erfaringer med, hvordan samarbejde med forskellige dele af lokalsamfundet kan understøtte inkluderende læringsmiljøer.

Vejledning til at bruge de tilhørende slides til temahæftet.

Understøt selve udviklingsprocessen med fagprofessionelle i praksis.

Vidensinformation og inspiration til jeres arbejde i udviklingsprocessen med fagprofessionelle i praksis.

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde kan understøtte inkluderende læringsmiljøer, og hæftet tager udgangspunkt i, hvordan konkrete samtaler mellem barn og familie kan skabe øgede deltagelsesmuligheder blandt eleverne. 

Vejledning til at bruge de tilhørende slides til temahæftet.

Understøt selve udviklingsprocessen med fagprofessionelle i praksis.

 

Vidensinformation og inspiration til jeres arbejde i udviklingsprocessen med fagprofessionelle i praksis.

Bagom materialet

Rambøll Management Consulting og Københavns Professionshøjskole har gennemført projektet Inspirationsprogrammet – styrkelse af inkluderende læringsmiljøer i den pædagogiske praksis i 2017-2018 i tæt samarbejde med skoler, dagtilbud og en SFO i 7 syv kommuner. Børne- og Undervisningsministeriet står bag projektet, der er en del af Børne- og Undervisningsministeriet samlede indsats i forhold til at følge op på anbefalingerne fra inklusionseftersynet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.