Viden Om-udgivelser

Her finder du en samlet oversigt over Viden Om-publikationer på grundskoleområdet. Du kan også læse mere om baggrunden for og formålet med Viden Om. 

Viden Om - effektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståelse
Viden Om - pædagogisk ledelse
Viden Om - overgange
Viden Om - undervisningsdifferentiering
Viden Om - it-understøttet inklusion
Viden Om - skole-hjem-samarbejde
Viden Om - sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever

Viden Om-pakkerne: Værd at vide

Viden Om er en videnspakke, som samler og formidler eksisterende viden og forskning indenfor et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling. Bliv klogere her.


Det skal være nemmere at finde og omsætte forskning og viden i egen praksis. Derfor har Undervisningsministeriet udviklet et samlet koncept for forskningsformidling, Viden Om, der er målrettet undervisere og andre praktikere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Formålet er at gøre forskning mere tilgængelig og anvendelig i dagligdagen for lærere, pædagoger og ledere.


En Viden Om er en videnspakke med forskellige materialer, som samler og formidler eksisterende viden og forskning indenfor et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling.

Hver udgivelse fokuserer på at omsætte forskning og viden til konkrete billeder og eksempler på praksis.


I Viden Om-pakkerne finder du blandt andet disse materialer:

  • Vidensnotater med en indføring i aktuel forskning indenfor temaet
  • Plakater med hovedpointer fra forskning
  • Udviklingsredskaber, der kan igangsætte en systematisk refleksions- og udviklingsproces inden for det aktuelle tema på den enkelte i skole
  • Andre materialer, såsom korte film, speeddrawings, cases eller præsentationer, som kan give konkrete billeder på praksis.

Viden Om er udviklet i samarbejde med praktikere. Ligeledes er materialerne i en Viden Om afprøvet og kvalitetssikret af lærere og andre faglige eksperter.


Siden er opdateret 20. marts 2019 af redaktør Martin Bertelsen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.