Redskaber til arbejdet med sproglig udvikling

Kapacitetsmodellen kan bruges i arbejdet med sproglig udvikling på skolen, mens sprogskemaet kan bruges til at sætte fokus på sproglig udvikling i konkrete forløb.

Modellen kan synliggøre de gradvise trin, en skole kan bevæge sig på, hvis den vil arbejde målrettet med elevernes sproglige udvikling. 

Modellen kan bruges til at drøfte, hvor I ser jeres egen skole placeret, og hvordan I kan komme videre med arbejdet med sproglig udvikling fra trin til trin.

Skemaet er et eksempel på, hvordan du kan arbejde med sproglig udvikling i konkrete forløb. Skemaet er udfyldt med udgangspunkt i et forløb til faget kristendomskundskab.

Dette sprogskema kan printes eller downloades og bruges i planlægningen af nye forløb.