Redskab

Almen sprogforståelse på Silkeborg Gymnasium 2017

Eksempel på forløbsplan, hvor der er taget højde for ændringerne i læreplanen.

  1. introduktionen af begreberne sproglig bevidsthed, sproglig analysefærdighed og sproglig fantasi samt betoningen af at der arbejdes med det udvidede tekstbegreb,
  2. specifikationen af ”sprogets kategorier” som terminologi om grammatik (morfologi og syntaks), semantik (nyt emne) og pragmatik (dvs. sproghandlinger) samt introduktionen af begrebet sætningstyper,
  3. fremhævelsen af norsk og svensk,
  4. at viden om sprognormer nu skal bruges til at forstå princippet om standard og variation.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.