Artikel

Matematik på studieturen

Idéer til aktiviteter, der kan bruges til at inddrage matematik på de fleste studietursdestinationer.

Skal du som matematiklærer med på studietur? Og mangler du en enkelt aktivitet eller to i skemaet? Her er par konkrete ideer, som ikke koster noget. 

 

Planlægning/ overvejelser

De fleste af aktiviteterne benytter den gratis app "Phyphox" (Physical Phone Experiments). I appen kan man udføre fysiske eksperimenter med de forskellige sensorer i smartphonen. Phyphox kan hentes til både iOS og Android. 

Udover download af og introduktion til appen, forudsættes det, at det relevante faglige stof er kendt for eleverne og at rammesætning og gruppedannelse er foretaget inden aktiviteterne igangsættes. 

 

Aktiviteter 

Her præsenteres de konkrete ideer. 

 

Aktivitet 1 - Acceleration og hastighedsberegninger:

Brug accelerometeret til at måle accelerationen af offentlige transportmidler (som busser eller tog) ved brug af Phyphox. Studerende kan beregne gennemsnitshastigheder, plotte acceleration over tid, og diskutere begreber som bevægelse og kraft. 

 

Aktivitet 2 - Lydbølger og frekvensanalyse:

Optag lyde i bymiljøet (sirener, trafik, musik osv.) med Phyphox, og analyser derefter frekvenserne. Dette kan udvides til en diskussion om det matematiske emne periodiske funktioner. 

 

Aktivitet 3 - Måling af bygningers højder:

Ved hjælp af smartphones barometer (tryksensor) kan man måle højdeforskellen mellem bunden og toppen af en bygning. De studerende kan sammenligne disse data med trigonometriske beregninger af bygningens højde og til sidst med tal fra officielle kilder.

 

Aktivitet 4 - Statistiske undersøgelser af omgivelserne:

Bed eleverne indsamle data om forskellige steder i byen (f.eks., antal biler, der passerer et bestemt punkt, antallet af fodgængere på forskellige tidspunkter af dagen, temperaturmålinger på forskellige steder, andel af mænd og kvinder, der bærer hovedbeklædning, personers ventetid på busser etc.). Herefter kan de bruge statistisk analyse til at identificere mønstre eller tendenser og teste hypoteser.

 

Aktivitet 5 - Geocaching eller skattejagt med GPS:

Organiser en matematisk skattejagt eller et geocaching-eventyr ved at bruge GPS-koordinater. Studerende skal bruge trigonometri og geometri til at finde bestemte steder og løse matematiske problemer relateret til deres fysiske omgivelser. 

 

Aktivitet 6 - Travelling Salesman:

Denne øvelse kan evt. kombineres med Geocaching. Find 5-10 interessante lokationer i byen. Eleverne skal herefter planlægge og efterprøve en rute rundt i byen. Lad eleverne undersøge, hvilken rute, der er den optimale i forhold til tid, afstand og ”lethed”. Hver lokation skal besøges 1 (og kun 1 gang). Elevernes tur skal ende samme sted som de starter. Eleverne dokumenterer deres tur ved hjælp af deres smartphone.

 

Husk at sikre, at alle aktiviteter overholder lokale love og regler, og at privatlivets fred og etik overvejes, når man indsamler og bruger data.

 

Kreditering

Peter Christiansen, Niels Brock Innovationsgymnasium, i samarbejde med CFU.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.