Forløb

Store sangstemmer: Fra Billie Holiday til Billie Eilish

Hvordan får du dine musikelever til at synge mere og bruge korrekt sangteknik? Læs her om et forløb med sang og sangteknik i centrum, koblet med en dybdegående analyse af store sangstemmer.
 

Forløbet har udgangspunkt i sangstil, syngemåde og sangteknikker. Det er velegnet til musik A, og får elevernes viden om sangteknik, kunstnere og genrer i spil. Deres viden bliver koblet sammen med opgaver fra de skriftlige eksamensdiscipliner i både M1 og M2, samt små SRP-forberedende refleksionsøvelser. Det kan de blandt andet gøre ved at overføre inspiration fra de musikalske analyser til deres egne vokalsatser, jazz- eller pop-rockarrangementer (fx voicing til korstemmer, trommefill, basgang). Og de kan perspektivere til artikler om store sangstemmer med fokus på formidling, budskab og aktivisme. Eleverne kan sættes til at skrive en kort SRP-lignende diskussion ud fra artiklen “The Most Extraordinary Female Activists in Music” (Audio Network, 2022). Forløbet giver god mulighed for elevinddragelse i valg af sange og opbygning af temahjemmeside.

 

Planlægning/overvejelser

Formålet er at sætte sangstemmen i relation til genre, stilart og musikhistorisk periode. Eleverne skal kende til, identificere og selv anvende sangteknikker med brug af relevante fagbegreber. Der er dermed en tydelig kobling mellem det teoretiske og praktiske helt ned på modulniveau.

 

Komplet Vokal Sangteknik

Vi bruger den enkle oversigt over støtte, de 4 funktioner (neutral, curbing, overdrive, edge), klangfarve og effekter fra “Komplet Vokal Sangteknik”. Andre sangskoler kan naturligvis anvendes.

 

Arbejdsformer og produktkrav

Forløbet er projektorienteret. Eleverne laver løbende fremlæggelser som afslutning på hvert genreforløb om jazz, rock, pop og r’n’b. De kan her udarbejde indhold på en digital platform med oversigt over kunstnere, genrer, sangteknikker, analyseguides m.v.
 

Læreren kan med fordel gøre det tydeligt for eleverne, hvornår der arbejdes musik-internt og -eksternt med stoffet.

Intern og ekstern analyse
INTERN ANALYSE
Sangteknik
Støtte, funktion, klangfarve, effekt, scat-sang
Melodik
Frasering, ornametationsteknik, call-response, lineær og bueformet melodik, trinvis/springende bevægelse, melismer
Sound
Soundscape - livelyd, produktionsteknik såsom effekter/rumklang, autotune
Harmonik
Skala, tonemateriale (fx blå toner, ornamentation)
EKSTERN ANALYSE
Genre
Andre kunstnere fra samme genre: Sangstil, spillestil, performance
Autenticitet og image
Sangtekst, autobiografisme, fankultur, genre (indie-pop), frontstage-backstage
Biografisk
Placering i musikhistorien, tidslinje, solist eller band

Forløbets opbygning

Forløbet er inddelt i flere delforløb med fokus på en bestemt kunstner, genre og periode. Vi skitserer her to eksempler på forløb om Billie Holiday og Billie Eilish med tilhørende eksamensspørgsmål. Lektierne til hvert modul vil typisk være en vekslen mellem at lytte aktivt til analysenumre, læse musikhistorisk baggrundsmateriale, se musikvideoer eller dokumentar/filmklip, forberede gruppearbejde og fremlæggelse, øve solosang og sammenspil med benspænd (bestemte genretræk, fraseringer, korsvar o.l).

 

Delforløbene og de dertilhørende moduler er beskrevet og uddybet nedenfor.


Varighed: Ca. 8 moduler á 90 min.
 

Indhold:

 • Jazzens historie kortfattet.
 • Særlige genretræk (fraseringer, korsvar, 2-5-1 kadencer).
 • Biografi (dokumentar om Billie Holiday fra DR1).
 • Analyse af udvalgte sange.
 • Perspektivering til Ella Fitzgerald.
   

Aktiviteter:

 1. Eleverne ser dokumentaren ”Billie Holiday” (2020) og læser materiale om Billie Holiday.
 2. Derefter udarbejder eleverne en biografi på deres fælles digitale platform.
 3. I mindre grupper får eleverne en indspilning og noder til numrene “Strange Fruit”, “You Better Go Now” og “All Of Me”. Materialet analyseres både internt og eksternt med fokus på sangstil, sangteknik, fraseringer, 2-5-1 kadencer og øvrige typiske jazztræk i relation til perioden og viden om Billie Holiday. Eleverne bruger analysemetoderne fra M1-disciplinerne: Harmonik, melodik, rytmik samt form og sound.
 4. Herefter fremlægger de for hinanden og giver hinanden respons på, hvorvidt grupperne anvender relevante begreber både i forhold til musikteori, sangstil og sangteknik.

Sideløbende sættes fokus på én eller flere af kunstnerens sange såsom “All Of Me”, der synges igennem. Eleverne kan træne improvisation og udarbejde velegnede korsvar ud fra principper om frasering indenfor jazz. Korsvarene kan skrives ind i elevernes nodeprogram som skriftlig aflevering.


Varighed: Ca. 4 moduler á 90 min.
 

Indhold:

 • Analyse af sangen “Bad guy” med særligt fokus på sangstil og sangteknik. Inddragelse af autobiografiske perspektiver, og hvordan Billie Eilish arbejder med at producere musik, harmonisk analyse, soundscape-livelyd og effekter.
   

Aktiviteter:

 1. Eleverne arbejder med at analysere sangstil og sangteknik i Billie Elish’ “Bad guy” og ser breakdown videoklip, der omhandler processen fra råspor til færdig produktion af sangen “Ocean Eyes” - dette for at få indblik i Billie Eilish’ sangstil, sangteknik og produktionsproces.
 2. I et senere modul får eleverne en rollespilsøvelse, hvor de i grupper arrangerer og fortolker “Bad guy” som bestillingsopgave til en fiktiv kunstner indenfor hhv. (punk)rock-genren og jazz-genren. Her kommer elevernes genrekendskab fra forløbet i spil, men de har samtidig stor valgfrihed i forhold til udtryk og spillestil. Se selve rollespilsøvelsen i bilag.
 3. For at koble den praktiske dimension af faget sammen med den skriftlige udarbejder eleverne et skriftligt poprock-arrangement af “Bad guy”.


Varighed: Ca. 3 moduler.
 

Indhold:

 • Komparativ analyse af sangene gennemgået i delforløb om pop, rock og r’n’b. Særligt trænes der kompetencer til at skrive SRP i musik. Eleverne får forskelligt fokus, som de sammenligner numrene ud fra. Dette har til formål at styrke elevernes viden om numrene, genrekendskab og få en dybere forståelse af kunstnerne og deres samtid. Samtidig får eleverne mulighed for at reflektere på et højere abstraktionsniveau, da de i deres analyser skal forholde sig til de analyserede numre på tværs af hele forløbet om Store Sangstemmer.
 • Produktkravet er en Powerpoint som fremlægges for holdet. Her får eleverne arbejdet i dybden på selvstændig vis og får blik for flere kontraster i diverse genrer og stilarter, der alle relateres til sangstemmen.

Aktiviteter:

 1. Eleverne arbejder parvis med udarbejdelse af en tværsnitanalyse af “Bad guy” (Billie Eilish), “Whole lotta love” (Led Zeppelin), “Bohemian Rhapsody” (Queen) og “Goodbyes” (Jorja Smith) med en kort perspektivering til numrene, de har arbejdet med i de indledende moduler med fokus på jazz.
 2. Eleverne laver en Powerpoint og forbereder en fremlæggelse.
 3. Under fremlæggelserne giver grupperne hinanden respons. Produktet deles.
   

Eleverne sammenligner sangene (gerne med inddragelse af musikvideoer) ud fra forskellige tematiske overskrifter:

 1. Sound/soundscape, mixing og sangstil og sangteknik, effekter på vokal (Intern analyse) med udgangspunkt i de 4 numre.
 2. Provokation, nytænkning og stemmebrug/sangteknik med udgangspunkt i de 4 numre. Sammenlign med andre kunstnere fra samme tid. (Eksternt fokus).
 3. Stemmen og arrangementet: Hvilken rolle har vokalen i arrangementet? (f.eks. call & response, groove, form, soundbox) Tag udgangspunkt i de 4 numre.
 4. Image, autenticitet og stemmen (fokus på udtryksfelt) med udgangspunkt i de 4 numre.

Evaluering og det videre arbejde

I en skriftlig evaluering spørges der til, hvordan eleverne har anvendt deres viden fra forløbet i skriftlige afleveringer og i hvor høj grad, de har oplevet en sammenhæng mellem deres viden om forskellige sangere og genrer, samt deres egen sangtekniske formåen ved både solooptræden, korsang og sammenspil.

Ved at arbejde med forskellige genrer såsom jazz, pop, r’n’b, hård rock og symfonisk rock opnås bredde i forløbet i forhold til genrer og perioder. Dermed er der rig mulighed for at arbejde videre med den tilegnede viden i andre forløb og ved eksamenstræning til solosang og sammenspil.

Kreditering

Maja Elbek og Elisabeth Schroll, Ørestad Gymnasium, i samarbejde med CFU.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.