Forløb

Gør elever til sangskrivere

Ofte bliver sangskrivning set som et udtryk for guddommelig inspiration forbeholdt de få udvalgte, men brydes processen op i mindre skridt, kan elever sagtens lære at blive sangskrivere.

Forløbet henvender sig til musik på A-niveau på STX

Anslået tidsforbrug: 4 moduler à 90 minutter

 

I forløbet udarbejder eleverne egne sange og træner samtidigt musikfaglige begreber som form og formtyper, harmoniske sammenhænge og lyrik.

Forløbets styrke er, at det i særlig grad inspirerer eleverne til selv at skabe egne tekster og musik. Eleverne får indsigt i sangskrivningsprocessen samt mulighed for at koble fagbegreber og deres egen musikalitet. Det taksonomiske niveau er dermed højt.

Der arbejdes bl.a. med følgende faglige mål/kernestof (STX A):

  • Arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt, individuelt og i samspil med andre med henblik på at udvikle og realisere musikalske udtryk.
  • Musikalsk stilkendskab, fortolkning og indstudering med henblik på fremførelse.

 

Planlægning/overvejelser

Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage i forløbet. Forløbets udgangspunk i elevernes idéer og musikalitet kan virke særligt engagerende for eleverne.

Der er forskellige metoder til at komponere en sang. Overordnet kan eleverne starte med teksten, med melodien eller med groovet. Den primære arbejdsform i forløbet er gruppearbejde, så eleverne kan bruge hinanden til at få idéer og få en tryg ramme for den musikalske afprøvning og udfoldelse.

 

Forløbets opbygning

Forløbet er inddelt i fire moduler med en afsluttende evaluering. 

 

Modul 1: Introduktion og idérum

Læreren introducerer til gængse tips og gode råd til sangskrivning. Eks.:

Læreren inddeler eleverne i idégenereringsgrupper og lader dem arbejde på idéer til henholdsvis tekst, melodi og groove – på skift i løbet af tre adskilte sekvenser på tid (skift evt. til nye grupper for hver sekvens). Kender eleverne til at arbejde med improvisation, kan forløbet tilrettelægges med flere kortere sekvenser – fx med improviserede individuelle idéer på skift i grupperne. Sæt eventuel en tematisk ramme om idéprocessen ved fx at vælge ”vand”, ”en aktuel højtid” eller ”kærlighed” som fælles overordnet tema.

Inddel eleverne i projektgrupper, som gælder for resten af projektet, og lad dem vælge deres egen tilgang: teksten, melodien eller groovet (idéer fra alle idégenereringssekvenserne kan bruges). Projektgrupperne nedskriver/optager de idéer, de vil arbejde videre med.

Det kan evt. være en god idé - eller en variation - udelukkende at bruge vokaler og undlade instrumenter i modul 1. Det skærper opmærksomheden og giver alle elever det samme udgangspunkt for deltagelse i den første fase af gruppearbejdet.

 

Modul 2: Fra én idé til den næste

Målet er, at eleverne skal lave en skitse til en hel sang, og projektgrupperne skal sammensætte deres idéer til et logisk og musikalsk opbygget forløb. Projektgrupperne skal evt. finde et harmonisk fundament til deres sang ved at vælge en passende toneart og inddrage deres viden om akkordprogressioner. Brug evt. Thorne Palmers webside ”Thinking in Music” (29.12.2011) om de ti mest brugte akkordprogressioner i pop og rock’n’roll. En ekstra ramme for den kreative proces kan være et krav om bestemte formtyper (fx popform, AABA-form eller bluesform). Formtyper kan fx uddeles ved lodtrækning.

Efter behov kan eleverne i projektgrupperne ledsage deres sang på instrumenter.

 

Modul 3: Øvelse og finpudsning

Eleverne øver og finpudser deres sange. Læreren fungerer som vejleder og sparringspartner.

 

Modul 4: Præsentation og afslutning

Eleverne øver og finpudser deres sange, hvorefter læreren og eleverne i fællesskab samler op i plenum: Hver gruppe redegør kort for den kunstneriske proces med brug af fagbegreber. Dernæst præsenterer eleverne deres sange på skift i en fælles koncert for hele musikholdet.

Sæt evt. alle sange sammen i en suite (passer især hvis der er valgt en overordnet tematisk ramme for sangene), hvor elever og lærer hverken må tale eller applaudere mellem sangene. På den måde skaber suiteformen et rum for koncentration og indlevelse i koncerten.

 

Evaluering

Peer-to-peer: Eleverne giver hinandens sange kritik ud fra følgende punkter:

  • Hvad virker godt?
  • Hvad kan forbedres?
  • Supplerer tekst, melodi og groove hinanden?
  • Er der et velfungerende harmonisk forløb?

 

Kreditering

Redigeret af Sebastian Strabo Svendsen, Nærum Gymnasium.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.