Forløb

La familia - digitale kompetencer

Forløbet handler om familien og familielivet i den spansktalende verden som tematiseret i film og tv-produktioner, reklamer, billedmateriale, skriftlig fiktion mm. Niveau: Alle niveauer i begynderundervisningen. Omfang, Indhold og sværhedsgrad tilpasses det enkelte hold.

Leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget.

Formål 

Eleven

 • stifter bekendtskab med/træner et centralt ordforråd.
 • opnår viden om familierelaterede emner i den spansktalende verden
 • bliver bevidst om kulturelle forskelle ift familieliv og bliver også opmærksom på egen baggrund og kultur
 • og elevens egne oplevelser / tanker / erfaringer fra Danmark kan indgå i forløbet, der er meget velegnet til komparative studier

 

Kompetencer, i fokus

 • Interkulturel kompetence
 • Global Kompetence
 • Digital kompetence

 

Faglige mål i fokus

 • forstå hovedpunkterne i et tydeligt talt spansk om almene og kendte emner formidlet gennem forskellige medier
 • læse og forstå ubearbejdede spansksprogede fiktive og ikke-fiktive tekster
 • præsentere og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og nogenlunde flydende mundtligt spansk
 • udtrykke sig skriftligt på et ukompliceret og sammenhængende spansk ̶ analysere og fortolke tekster inden for forskellige genrer samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, interkulturelle, historiske og samfundsmæssige sammenhænge
 • perspektivere den erhvervede viden om samfunds- og kulturforhold i de spansksprogede områder til andre samfunds- og kulturforhold

 

Kernestof i fokus

 • et centralt alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation
 • et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner
 • Moderne fiktive og ikke-fiktive tekster fra Spanien og andre spansksprogede områder
 • interkulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner
 • centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og andre spansksprogede områder
 • aktuelle forhold i Spanien og andre spansksprogede områder
 • hensigtsmæssig anvendelse af digitale hjælpemidler.

 

Forslag til arbejdsformer / metode 

Forskellige aktiviteter/sekvenser i lektionerne:

 • undersøge statistik fra lødige kilder om familierelaterede emner fra de studerede områder - lave enkelte slides eller lignende til mundtlig præsentation på spansk - husk at lave en spændende overskrift til hvert statistisk område (p.ej.: Los jóvenes españoles se van de casa a los 30 años - unos 9 años más tarde que los jóvenes de Dinamarca) - man kan også producere spørgsmål til statistisk materiale: ¿A qué edad se van de casa las mujeres jóvenes en España?  Internationale databaser er gode til komparativ statistik
 • producere små klip spansk på forskellige online-platformer (f.eks.: www.dvolver.com)
 • producere quizzes, kahoots, krydspord til klassekammerater eller andre spanskhold fra skolen
 • finde slangord på internettet for forskellige familie-aktiviteter/relationer/fænomener
 • producere ordlister / memory-kort mm. til at tale om emnet
 • interviewe hinanden på spansk om egne familier
 • interviewe spansktalende facebook-venner eller venskabsklasser om deres erfaringer med familielivet - enten skriftligt eller via facetime eller via talebeskeder i whatsapp - eleverne vil typisk kende flere muligheder end læreren :-) - et skriftligt interview kan evt bearbejdes til en dialog, kan refereres eller laves om til et lille portræt. Kan evt tjenes som en lille aflevering
 • eleverne kan producere thinglinks, pic collage eller word clouds til sprogligt at bearbejde emnet 

 

Forslag 

Øvelse til træning af digital kompetence og kritisk bevidsthed:

 • Find 2 netkilder, der statistisk beskriver interessante oplysninger om familieliv i det sprogområde, som I studerer og 1 kilde, der beskriver det samme i Danmark
 • Undersøg og beskriv afsenderen - er den officiel, privat eller andet?
 • Find interessante sammenhænge eller data og lav en overskrift, der opsummerer dem. (f.eks.: En España, el X% de los jóvenes vive en la casa de sus padres hasta tener X años. En Dinamarca, la edad es Y.
 • Lav enten små skriftlige nyheder ud fra disse overskrifter eller præsentér dem mundtligt på spansk på max 2 slides i et powerpointoplæg for klassen

 

Alternative vinkler på emnet:

 • Ungdomsliv i familien i Spanien vs Danmark
 • kønsroller
 • Den dysfunktionelle familie / problemer i familien/vold
 • Ungdomsarbejdsløshed / det alt for travle ungdomsliv
 • At flytte hjemmefra / independizarse
 • Den traditionelle vs den moderne familie
 • Familien i Danmark vs i det studerede område

 

Forslag til skriftlige produkter

 • En dagbog fra en person fra det materiale, man har set/læst
 • Udskrift af en telefon/facetime-samtale med en spansktalende omkring emnet
 • Et resumé af den film, der arbejdes med
 • beskrivelse(r) af billede(r) 

 

Kreditering

Produceret af Tina Lynge og Mikkel Hollænder

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.