Pædagogisk it

Hvordan arbejder skolerne med at styrke digitaliseringen i undervisningen – og hvordan ser det ud i forhold til udviklingen af undervisningsformer, faglighed og didaktik?

Det forskningsmæssige felt 'pædagogisk it' har fokus på, hvordan teknologien har betydning for udviklingen af fagene og elevernes indlæring. Du kan få nærmere indsigt her på siden – blandt andet via rapporten, IT på ungdomsuddannelserne, som er udarbejdet af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut).

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.