Trivsel og inkluderende læringsmiljøer

Hvad er afgørende for at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor alle elever er en del af fællesskabet? Og hvilke redskaber kan styrke deres trivsel og relationer til de andre elever?

Elevernes trivsel har også stor betydning for deres faglige udvikling. Det samme er de læringsmiljøer, som eleverne indgår i. Det kommer blandt andet til udtryk, når man kigger nærmere på koblingen mellem skole og praktik. Her kan du hente viden på området – i form af en række forskningsbaserede analyser og undersøgelser.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.