Aktivitet

Dilemmaspil

I Dilemmaspillet kommer alle elever på banen, når de skal tage stilling til en række etiske og politiske dilemmaer.

Formålet med spillet er, at eleverne trænes i at udtrykke og argumentere for egne holdninger – og at lytte til andres holdninger.

 

Om spillet

Der er anvendt kendte spilelementer, som visualiserer etiske dilemmaer på en måde, der er forståelig og håndgribelig for eleverne.

Først afgør eleverne individuelt, om de er enige eller uenige i det konkrete dilemma. Herefter begrunder de deres valg og lytter til hinanden.

Eleverne spiller på to hold med 3-4 spillere på hvert hold. Holdene trækker på skift et kort med et dilemma, som de skal erklære sig enige eller uenige i. De rykker frem, når de har erklæret sig enige eller uenige. Det er den holdning, som de fleste på holdet har valgt, der afgør antal felter, der kan rykkes frem. Det er ligesom i et demokrati, hvor flertallet bestemmer.

Der er indlagt tre refleksionsfelter, som giver eleverne mulighed for at beskrive og reflektere over dilemmaer, som de selv har stået i.

 

Sådan gør du


 • Print det antal spilleplader, som du har brug for. Der kan være 6-8 spillere om hver spilleplade.
 • Print arkene med dilemma- og refleksionskort – og klip dem ud. Et ark af hver pr. spilleplade.
 • Print arkene med enig/uenig-brikkerne og klip dem ud. Hver elev skal have en enig og en uenig brik.
 • Print spillereglerne – et sæt spilleregler til hver spilleplade.
 • Der skal bruges to brikker til hver spilleplade – en til hvert hold. Du kan fx medbringe ludobrikker eller opfordre eleverne til selv at finde en brik.

Du kan finde hele materialet længere nede på siden. 

Der er en skabelon med blanke kort, som du selv kan udfylde. Skabelonen kan du finde allernederst på siden.

Der skal ikke bruges terninger.


 • Inddel eleverne i hold (A og B) og placér to hold ved hver spilleplade.
 • Introducer formålet med spillet og sæt en tidsramme på max 30 minutter. Hvis eleverne ikke diskuterer så meget, kan spillet gå hurtigere. I de tilfælde er det vigtigt at opfordre dem til at diskutere og reflektere over de enkelte dilemmaer.
 • Bed eleverne læse spillereglerne igennem.
 • Start spillet og sæt tiden i gang.

Afslut med at tale med eleverne om det spil, de lige har været igennem. Tag eventuelt udgangspunkt i følgende refleksionsspørgsmål:

 • Hvor langt nåede I på spillepladen – og hvorfor?
 • Hvordan var det at blive tvunget til at skulle tage stilling?
 • Fik de andres argumenter dig til at skifte holdning? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Var du overrasket over, at dine klassekammerater var uenige/enige?
 • Kunne I have fundet kompromisser, hvis I var blevet ved med at diskutere?

Materiale

Find det samlede materiale til spillet: Spilleplade, ark med dilemma- og refleksionskort, ark med enig/uenig-brikker samt spilleregler, der skal printes, før I går i gang med spillet. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.