Redskab

Afdæk elever fra Ukraines erfaringer og færdigheder

Dette materiale understøtter lærere i at afdække elever fra Ukraines færdigheder i læsning og matematik samt deres skoleerfaringer. Formålet er at tilrettelægge undervisningen bedst muligt i Danmark.

Sådan kan du bruge materialet

Før afdækningen 

 • Læreren indhenter oplysninger om eleven fx fra indskrivningssamtalen
 • Læreren udleverer den relevante materialepakke 
 • Forælder og elev orienteres om formål og vejledes i brug af materialepakken

Forberedende samtale 

 • Forælder og elev taler om sprog og skoleerfaringer og noterer svar i samtalearket
 • Forælder og elev gennemfører læse- og matematikopgaver
 • Alle opgaver medbringes til samtale med læreren

Afdækningssamtale

 • Lærer, elev, forælder og tolk deltager i afdækningssamtalen
 • Konklusionen på samtalen meddeles til elev og forælder
 • Konklusionen overdrages til de lærere, der skal undervise eleven

Læs mere i lærervejledningen

Dette afdækningsmateriale henvender sig til skoler, der skal modtage ukrainske elever. Materialet er udviklet specifikt med henblik på elever, der skal have undervisning i Danmark, og som har alderssvarende skolegang fra Ukraine.

 

Målgruppe

Materialet er til lærere, der har behov for at indhente informationer om elevernes skoleerfaringer og afdække deres faglige færdigheder i læsning og matematik med henblik på at tilrettelægge undervisningen i Danmark.

 

Sådan foregår afdækningen

Den nye elev får udleveret en aldersrelevant materialepakke, som består af oversatte tekster og opgaver, som ligner de tekster og opgaver, eleven kan møde i en dansk skole på det relevante klassetrin. Selve afdækningen foregår som samtaler mellem elev, forælder og skole.

Samtaler om sprog, læsning og matematik mellem elev og forælder og mellem elev, forælder og den modtagende skole er det centrale værktøj i dette afdækningsmateriale. Derfor består materialet af spørgsmål, små tegneopgaver, spørgsmål til læse- og matematikopgaver og vejledninger til forældre og lærere i at gennemføre samtalerne.

 

Materialet består af

Materialet består af ressourcer til brug for dig, der gennemfører afdækning og ressourcer, du skal give til familien: 

Ressourcer til skolen

 • Vejledning til lærer om gennemførelse af afdækningen
 • Dagsorden på dansk og ukrainsk til afdækningssamtalen
 • Materialepakker til den forberedende samtale mellem elev og forælder/værge i dansk oversættelse
 • Samtaleark, der både skal bruges under afdækningssamtalen og til opsamling bagefter 

Ressourcer, der skal udleveres til forælder eller værge

 • Vejledning til forældre/værge om at gennemføre den forberedende samtale med eleven inklusive skema og samtaleark. Husk også at udlevere et eksempel på et skoleskema fra jeres skole
 • Materialepakker til den forberedende samtale mellem elev og forælder/værge på ukrainsk om læsning og matematik
Rettigheder
Sådan må du bruge teksteksemplerne

Teksteksempler fra læremidler er bragt efter aftale med Gyldendal Uddannelse - Gyldendal og Alinea/L&R Uddannelse.

Teksteksemplerne

 • Rikke Teglskov, Bo Kristensen, Multi 2B (fil), Gyldendal.  
 • Birgitte Westfall, Peter Mogensen, Pia Hvilsted Sperling, Stinne Lahti, Multi 5(fil), Gyldendal.  
 • Anne Stattau Bisgaard, Adrian Rau Bull, Henrik Høirup Hansen, Caroline Kreiberg, Anette Skipper-Jørgensen, Multi 7 (fil), Gyldendal.  
 •  (fil) Adrian Rau Bull, Caroline Kreiberg, Anette Skipper-Jørgensen, Rikke Teglskov, Henning Westphael, Multi 8 (fil), Gyldendal.  
 • Rikke Teglskov, Henning Westphael, Adrian Rau Bull, Anette Skipper Jørgensen, Lasse Mortensen, Multi 9 (fil), Gyldendal.  
 • Bent Haller, Grænsebørn, Besøget (fil), Gyldendal.
 • Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms, Vibeke Skaarup og Hanne Solem. Tegning: Stine Rosenberg Schmidt, En dum dag (fil), Lindhardt og Ringhof Forlag.
 • Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms, Vibeke Skaarup og Hanne Solem. Fotos: Brændenælde Scanpix/Kai Stiepel. Larve: Scanpix/Gert S. Larsen, Brændenælder (fil), Lindhardt og Ringhof Forlag.
 • Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms, Vibeke Skaarup, Görel Hydèn, Magdalena Schubert og Cecilia Svidèn. Tegning: Emil Holtoug, Ræven og Rønnebærrene (fil), Lindhardt og Ringhof Forlag.
 • Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms, Vibeke Skaarup, Görel Hydèn, Magdalena Schubert og Cecilia Svidèn, Planeter (fil), Lindhardt og Ringhof Forlag.

 

Teksteksemplerne må alene anvendes til afdækning af fordrevne elever fra Ukraines kompetencer og skoleerfaringer af fagprofessionelle på den skole, der modtager eleverne og af elevens forældre eller pårørende.  

Teksteksemplerne er underlagt almindelig ophavsret og må derfor ikke videredistribueres eller anvendes til andre formål end de angivne.  

Tak til forlagene

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet takker Gyldendal og Lindhardt og Ringhof Forlag for imødekommenhed.

Kreditering

Materialet er udviklet af VIA University College for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i oktober 2022.

Teksteksempler fra læremidler er bragt efter aftale med Gyldendal Uddannelse - Gyldendal og Alinea/L&R Uddannelse.

 

Baggrund

Materialet tager udgangspunkt i erfaringer med at bruge afdækningsmaterialet ”Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer” (Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 2017), men er særligt tilpasset modtagelsen af ukrainske elever.

Find Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer på emu.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.