Problemformulering

Problemformuleringen er omdrejningspunktet for hele dit projektarbejde.
problemformuleringen driller

Når du arbejder med en projektopgave, skal du arbejde problematiserende og stille spørgsmål til tingenes sammenhæng. Hvor man i et emnearbejde koncentrerer sig om at beskrive, er projektarbejdets fokus at problematisere. Derfor tager projektarbejdet udgangspunkt i en problemformulering. 

En problemformulering består af en kort præcision af delemnet og et antal åbne spørgsmål. Problemformuleringen skal lægge op til, at du finder forklaringer, undersøger og vurderer. Problemformuleringen går på tværs af skolens fag og emner.

Det er vanskeligt at lave en god problemformulering. Derfor kan det godt betale sig investere noget tid og et par omveje i processen, for problemformuleringen fungerer som din røde tråd gennem hele projektarbejdet. Fx skal både din fremlæggelse og dit produkt være et svar på problemformuleringens spørgsmål.

Brainstorm

Start med at lave en brainstorm. Hvad ved du om emnet? Hvad vil du gerne finde ud af? Hvilke interesser har du i emnet? Slip hjernen løs og skriv alle ideer ned. Du kan altid sortere det ubrugelige fra senere.

Formuler spørgsmål

Den bedste måde at finde frem til problemformuleringen er simpelthen at opstille nogle spørgende sætninger, eller med andre ord en række problemstillinger. Spørgsmålene bør både være:

  • Dataspørgsmål (Hvad…, Hvem…, Hvor…)
  • Forklaringsspørgsmål (Hvordan…, Hvorfor…)
  • Vurderingsspørgsmål (Er det rimeligt at…, Er der sammenhæng mellem…)
  • Handlingsspørgsmål (Hvad kan man gøre for at…, Hvordan kan vi ændre…, Hvilke muligheder…) 

I et projektarbejde bør du stille alle fire typer spørgsmål. Det er ikke sikkert, at alle spørgsmålene skal med i selve problemformuleringen, men det er vigtigt at komme omkring dem i arbejdsprocessen. 

Det kan også være en mulighed at starte med at skrive: ”Det er et problem for os, at…” og dernæst skrive forskellige afslutninger på sætningen.

Skriv en problemformulering

Formuler en kort præsentation af dit delemne. Præsentationen kan eventuelt begynde med sætningerne ”Det undrer mig at…”, ”Det er et problem at…” eller ”Hvordan kan det være at…”. Den kan også være en kort konstatering som fx ”Martin Luther King gjorde en forskel for de sorte amerikanere”.

Skriv herefter et eller flere korte og præcise spørgsmål, der skal være kernen i din projektopgave. Spørgsmålene finder du ved at sortere i dine data-, forklarings-, handle- og vurderingsspørgsmål. Vælg nogle af de problemstillinger ud, der fungerer som en slags paraply, og som er dækkende for flere af delemnets problemstillinger. Det vil typisk ikke være dataspørgsmålene.

Hjælp til at finde en problemformulering

Under relaterede filer i menuen kan du finde tre dokumenter, som kan hjælpe dig eller din gruppe med at finde en problemformulering for jeres projektarbejde.

Relaterede filer

Dokumentet ’Skriv en problemformulering’ hjælper dig med at brainstorme, formulere spørgsmål og med at skrive den endelige problemformulering.
Dokumentet ’Eksempler på problemformuleringer’ er inspiration til, hvordan en konkret problemformulering kan lyde.
Dokumentet ’Tjek din problemformulering’ kan bruges som din tjekliste.

Emneord