Projektopgaven

Redskaber og ressourcer til at gennemføre projektopgaven med dine elever.
Til temaforsiden

Projektopgaven er en tværfaglig opgave, som skal give eleven indsigt i projektarbejdsformen.

Her på siden finder du ressourcer til at afvikle og bedømme projektopgaven. Du kan fx finde hjælp til emnevalg og problemformulering. Se eksempler på elevers synopser og produkter. Og få ideer til at arbejde med projektopgaven med en innovativ vinkel.

Bekendtgørelsen om projektopgaven opstiller retningslinjer for gennemførelsen af projektopgaven, og så længe der arbejdes efter retningslinjerne, er det frit for den enkelte skole, hvordan arbejdet organiseres. Vær opmærksom på, at der i juni 2014 blev udstedt en ny bekendtgørelse om projektopgaven. Af bekendtgørelsens § 3, stk. 2 fremgår det, at valgfag, der ikke indgår i prøverækken, og som eleven undervises i på 9. klassetrin, skal indgå i elevens projektopgave.

Innovation og entreprenørskab (2)

Den innovative projektopgave

Innovation
Forslag til hvordan et innovativt projektarbejde kan forløbe. Eleverne fokuserer på at udvikle et produkt, som skal løse et samfundsmæssigt problem.

Redskaber og ressourcer (12)

Elevark om projektopgave

Ur
Eksempel på elevark om projektopgaveforløbet. Elevarket indeholder en tidsplan, en beskrivelse af bedømmelseskriterierne, rammerne for synopse og produkt, samt tips og tricks til den gode fremlæggelse.

Emnevalg

billedcollage.jpg
Overemner og delemner vælges i samråd med eleverne. Se eksempler og skru op for hjernen med brainstorming og mindmapping.

Problemformulering

Illustration til projektarbejde
Problemformuleringen er hele projektarbejdets omdrejningspunkt. Tag eleverne ved hånden og vis dem vejen til en god problemformulering.

Gruppekontrakt

Gruppe
Lad eleverne afstemme deres forventninger til gruppearbejdet ved at lave en gruppekontrakt.

Bedømmelse

Sejrsskammel
Projektopgaven skal bedømmes med en karakter og en skriftlig udtalelse. Her finder du information om kriterierne for bedømmelsen, vurderingsark og link til en udtalelsesgenerator.

Synopsis

pen og papir
Skal eleverne aflevere synopsis? Her finder du forslag til synopsens indhold og eksempler på synopser skrevet af elever.

Produkt

Produkt.jpg
Ideer til projektopgavens produkt. Eksempler på elevers produkter.

Fremlæggelse

Fremlæggelse.jpg
Fortæl eleverne hvordan den gode projektfremlæggelse forløber.

Bekendtgørelse (2)

Valgfaget i projektopgaven

Skolereform
Eleven skal inddrage musik i projektopgaven på 9. årgang, såfremt eleven har dette valgfag - men hvordan? Her kan du læse om inddragelse af valgfaget og finde svar på typiske spørgsmål.

Del af pakke

Relaterede links

Læringskonsulentens side om projektopgaven i 9. klasse. Her finder du love, regler og svar på ofte stillede spørgsmål.