Eksempel fra praksis

Inspiration og gode råd til undervisere

Bliv inspireret af erhvervsskoler, der har gode erfaringer med brug af digitale ressourcer.

Styrk digital videndeling, kommunikation og samarbejde med kollegaer

Som lærer kan du drage stor nytte af at videndele, kommunikere og samarbejde med kollegerne digitalt. Digital videndeling styrker jeres fælles pædagogiske praksis og udvikler undervisningen til gavn for elevernes læring.

 

Gode råd til lærere, der vil styrke digital videndeling, kommunikation og samarbejde for at bidrage til den fælles pædagogiske praksis

1. Organisér et samarbejde om udvikling af undervisningsforløb

2. Formulér ambitiøse forventninger til samarbejde på skolens digitale platform

3. Sæt retningslinjer for undervisningsmaterialets form og indhold på den digitale platform.

Læs mere: Styrk digital videndeling, kommunikation og samarbejde med kollegaer

 

Brug digitale platforme og læremidler til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis

Digitale platforme og læremidler kan styrke koblingen mellem teori og praksis på erhvervsskolerne. De kan også skabe sammenhæng mellem elevernes læring i skole- og oplæringsforløb.

 

Gode råd til lærere, som vil bruge digitale ressourcer til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis

1. Brug digitale video- og billedmedier og simuleringsværktøjer til at bringe praksis ind i den teoretiske undervisning

2. Udnyt de digitale muligheder i forbindelse med elevernes søgning efter læreplads

3. Anvend digitale platforme til at skabe overblik over elevens læreprocesser og kommunikér direkte med virksomhederne.

Læs mere: Brug digitale platforme og læremidler til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis

 

Tag springet fra digital undervisning til digital læring

Digital undervisning er en lærerstyret proces med fokus på at formidle viden. Digital læring kræver et skarpere fokus på den enkelte elevs læreproces, hvor du som lærer engagerer eleven i at arbejde med det stof, som præsenteres digitalt gennem aktiviteter, processer og samspil med andre undervejs

 

Gode råd til lærere, der gerne vil tage springet fra digital undervisning til digital læring

1. Tag didaktisk udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger

2. Anvend digitale ressourcer, der styrker undervisningsdifferentiering og den enkelte elevs læring

3. Tydeliggør målet med undervisningen

4. Styrk den formative evaluering med digitale ressourcer.

Læs mere: Tag springet fra digital undervisning til digital læring

 

Styrk elevernes læring med video

Video kan bidrage til at skabe variation og muliggøre, at eleverne kan deltage og lære på forskellige måder.

 

Gode råd til brug af video i undervisning

1. Anvend video didaktisk

2. Stil krav til god videoproduktion

3. Indtag en ny lærerrolle.

Læs mere: Styrk elevernes læring med video

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Rambøll og Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Københavns Professionshøjskole, på opdrag fra Børne- og Undervisningsministeriet i 2019.

Ud over filmene er der udviklet en række andre inspirationsmateriale samt en undersøgelse af anvendelsen af digitale platforme og læremidler. Find de øvrige materialer:

Inspirationskatalog

Inspirationsfilm

Undersøgelse 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.