Skoleudvikling i praksis

Skoleudvikling i praksis (SIP) er kursusforløb for alle skoler, der udbyder gymnasiale uddannelser. Find materialer fra SIP-kurserne her.

gym - ledelse - SIP - formålstekst

Formålet med kursusforløbene er at støtte skolernes arbejde med at styrke og udvikle kvaliteten af elevernes læring. Det gælder om at sikre, at den nyeste viden om arbejdet med udvikling og kvalitet inden for sektoren bliver forankret i praksis. Målgruppen for Skoleudvikling i Praksis er ledelser og nøglepersoner i skolens pædagogiske praksis.

SIP kurserne har hver gang centrale reformtemaer i fokus, som formidles ved oplæg, video og erfaringsudveksling.

Du kan finde de kursusforløbene og de forskellige tematikker i SIP 2016-19 herunder.

gym-ledelse-SIP

SIP-kurserne

Det nye og professionsrettede hf - i krydsfeltet mellem faglig mestring, motivation og elevernes afklaring
Temadag: Karrierelæring og overgange
SIP 5 – hvad er god karaktergivning
SIP 4 - Kvalitetsudvikling
SIP 3 – Dannelse, faglig samspil og styrket digitalisering i undervisningen
SIP 2 - Evaluering, feedback og skriftlighed
SIP 1A - Reformimplementering og det nye grundforløb
SIP 1B - Det professionsrettede hf

Siden er opdateret 08. april 2019 af redaktør katrine tranberg-hansen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.