Forskning og viden

Forældresamarbejde

Pædagogisk personale skal inspirere forældrene til at understøtte barnets sproglige udvikling ved at skabe et rigt sprogligt læringsmiljø i hjemmet.

Sprogpakken logo
© Socialstyrelsen

En række faktorer i hjemmet har betydning for barnets sproglige udvikling. Jo flere bøger forældrene har, jo oftere barnet får læst op af en bog, og jo oftere barnet selv beder om at få læst op, jo større sandsynlighed er der for, at barnet får en høj score i sprogvurderingen.

Et tosproget barn, hvis modersmål er så veludviklet, at det fx kender sprogets betegnelser for de forskellige farver, opnår et bedre resultat i sprogvurderingen end børn, der ikke behersker farveangivelserne på hjemmesproget. Selv om sammenhængen ikke er stærk, viser det, at et godt sprogligt hjemmemiljø kan være med til at støtte barnets dansksproglige udvikling.

En families socioøkonomiske status og særligt morens uddannelsesniveau kan have betydning for barnets sproglige udvikling, ligesom det kan have betydning, om forældrene selv har haft sproglige vanskeligheder.

 

Film

© Socialstyrelsen

Film 1: Følg barnets interesser

Filmens varighed: 3,33 min.

© Socialstyrelsen

Film 2: Brug åbnende spørgsmål

Filmens varighed: 2,42 min.

© Socialstyrelsen

Film 3: Vent på barnets svar

Filmens varighed: 4,09 min.

© Socialstyrelsen

Film 4: Fortolk og udvid, hvad barnet siger

Filmens varighed: 2,45 min.

© Socialstyrelsen

Film 5: Hjælp barnet med at sætte ord på

Filmens varighed: 5,08 min.

© Socialstyrelsen

Film 6: Forklar ord, barnet ikke kender i forvejen

Filmens varighed: 4,02 min.

© Socialstyrelsen

Film 7: Relatér til noget, barnet kender

Filmens varighed: 4,34 min.

© Socialstyrelsen

Film 8: Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen

Filmens varighed: 2,14 min.

© Socialstyrelsen

Film 9: Ret ikke barnets fejl direkte

Filmens varighed: 2,07 min.

© Socialstyrelsen

Film 10: Leg med sproget, når det er muligt

Filmens varighed: 3,24 min.

© Socialstyrelsen

Film 11: Dialogisk læsning

Filmens varighed: 6,38 min.

Dagtilbud - Elementer i Sprogpakken

Elementer i Sprogpakken

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.