Forskning og viden

Sprogtilegnelse og sproglige kompetencer

I "Sprogpakken" er tilgangen, at barnet lærer sprog i samspil med andre, men at det også har brug for hjælp i denne proces.

Sprogpakken logo
© Socialstyrelsen

De fleste forskere er enige om, at barnet fødes med en generel kognitiv evne til at lære sprog. Dvs. at barnet lige såvel kan lære dansk som fx kinesisk.

Det er straks vanskeligere at forklare, hvordan barnet lærer det enkelte sprog. Det skal både lære sprogets lydsystem, de enkelte ord, den avancerede grammatik og de kulturelle regler for kommunikation og sprogbrug.

Det lille barn skal ud fra en strøm af sproglyde, der for barnet lyder som en sammenhængende masse, lære at udlede de enkelte ord som enkeltstående lydlige enheder, der er forbundet og har et afgrænset indhold: ”Er/ du/ sulten?” i stedet for ”Erdusulten”.

Barnet skal lære, at ”sulten” er det samme ord, uanset hvem der siger det, og på hvilken måde, og uanset om det sker i det ene eller det andet toneleje/den ene eller den anden intention.

 

Den sproglige afkodningsopgave

Barnet står over for en meget stor afkodningsopgave og har brug for mange sproglige input for at løse denne opgave.

Der er forskellige teoretiske opfattelser af, hvordan barnet mere præcist løser den sproglige afkodningsopgave. Nogle mener, at barnet klarer det meste selv ved at lære af omgivelserne, andre mener, at barnet er født med en viden, som hjælper barnet.

 

Film

© Socialstyrelsen

Film 1: Produktivt talesprog og kommunikative kompetencer

Filmens varighed: 2,58 min.

© Socialstyrelsen

Film 2: Receptivt talesprog

Filmens varighed: 3,09 min.

© Socialstyrelsen

Film 3: Lydlig opmærksomhed

Filmens varighed: 3,34 min.

© Socialstyrelsen

Film 4: Fire sproglige kompetencer

Filmens varighed: 6,20 min.

Dagtilbud - Elementer i Sprogpakken

Elementer i Sprogpakken

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.