Forskning og viden

Tematisk sprogarbejde

Struktureret tematisk sprogarbejde handler om at arbejde struktureret med udvalgte sproglige områder med afsæt i et tema, fx skoven eller kroppen. Der skal sættes et eller flere konkrete mål.

Sprogpakken logo
© Socialstyrelsen

Samtaler i hverdagen og dialogisk læsning har fokus på talesproget, men det er centralt for den sproglige udvikling, at barnet også får viden om skriftsproget.

Barnet skal ikke lære at læse og skrive i dagtilbud, men det skal lære, at bogstaver og ord findes, og vide, hvad det vil sige at skrive og læse. Det er oplagt at arbejde med denne side af sproget i forbindelse med det strukturerede tematiske sprogarbejde.

 

Alsidighed

Det strukturerede tematiske sprogarbejde udgør en ramme for et alsidigt arbejde med sprog, som især er kendetegnet ved at:

  • øge kvaliteten af læring ved målrettet strukturering
  • give barnet mulighed for eksplicit at lære om sprog
  • fokusere på enkelte sproglige områder
  • inddrage tidlige læse- og skriveforudsætninger
  • skabe en righoldig læringsramme for arbejdet med sprog
  • kunne forbinde de forskellige læreplanstemaer.

 

Film

© Socialstyrelsen

Film: Tematisk sprogarbejde

Filmens varighed: 4,10 min.

Dagtilbud - Elementer i Sprogpakken

Elementer i Sprogpakken

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.