Forskning og viden

Tosprogede børn

Tosprogede børn i dagtilbud har både særlige udfordringer og særlige ressourcer i forbindelse med deres sprogtilegnelse, fordi de skal tilegne sig flere sprog og kulturer på samme tid.

Sprogpakken logo
© Socialstyrelsen

Et opmærksomhedspunkt i arbejdet med tosprogede børn er sprogforståelse, særligt ordforrådets dybde og bredde og situationsbundet/situationsuafhængigt sprog. Her har det tosprogede barn særlige udfordrin­ger, da det typisk har et mindre ordforråd på dansk end børn med dansk som modersmål og et senere udviklet kontekstuafhængigt sprog.

Det tosprogede barn skal have mange ord i sit danske ordforråd, og det skal være ord, som barnet også forstår betydningen af. Det handler altså ikke blot om at kunne udtale ordet, men også om at vide, hvad ordet betyder. Ord er bundet til erfaringer og viden om det, sproget refererer til.

Sprogpædagogikken i dagtilbuddet skal også tage højde for de tosprogede børns ressourcer. Det kan være gennem akti­viteter, hvor I taler om forskellighederne i sprogene, fx sammen­ligner ord, og det kan være gennem arbejdet med et begyndende skriftsprog, fx at I taler om, hvilke lyde der er i barnets navn.

 

Sprogpakken på flere sprog

I kan læse mere om tosprogede børns sprogtilegnelse i materialet nedenfor. Derudover kan I finde materiale fra Sprogpakken på ni andre sprog end dansk:

  • arabisk
  • engelsk
  • polsk
  • rumænsk
  • somali
  • thai
  • tyrkisk
  • urdu
  • vietnamesisk

Dagtilbud - Elementer i Sprogpakken

Elementer i Sprogpakken

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.