Redaktøren anbefaler

 • KL´s forskningsprojekt

  Digitale redskaber som en medspiller i arbejdet

  Løbende henover 2015 har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og KL inviteret landets kommuner til et forskningsprojekt omhandlende forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring.

 • Børn udvikler omverdensforståelse

  Matematisk opmærksomhed i dagtilbud

  Bent Lindhardt bidrager i disse 7 moduler med en grundig indføring i, hvad matematisk opmærksomhed er og hvorfor tal og matematik har en vigtig plads i den pædagogiske dagtilbudspraksis.

 • Collage med forskellige børneperspektiver

  Børneperspektiver i dagtilbud

  EVA – Danmarks Evalueringsinstitut har netop gennemført et et-årigt forskningsprojekt med fokus på at udvikle metoder til at inddrage børneperspektiver i udviklingen af dagtilbuddets praksis. Der vil nu blive udviklet en app til understøttelse af det pædagogiske arbejde med børneperspektiver i dagtilbud.

Seneste moduler

IMG_0181.JPG

PIT-stop om Digital dannelse i Dagtilbud

Styrelsen for It og læring indbyder til en eftermiddag om digital dannelse og læring i dagtilbud. Kom til Aalborg 8. september 2016 og hør oplæg, afprøv nemme og sjove pædagogiske it-aktiviteter til dit dagtilbuds praksis og deltag i diskussion og netværk.

Subscribe to Seneste moduler

EMU Dagtilbud

Barn foran en tablet

Den primære målgruppe for EMU Dagtilbud er ledelse, pædagoger og pædagogisk personale i vuggestue, børnehave og dagpleje. 

 

 

Nyheder

Temaer