Redaktøren anbefaler

 • KL´s forskningsprojekt

  Digitale redskaber som en medspiller i arbejdet

  Løbende henover 2015 har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og KL inviteret landets kommuner til et forskningsprojekt omhandlende forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring.

 • Børn udvikler omverdensforståelse

  Matematisk opmærksomhed i dagtilbud

  Bent Lindhardt bidrager i disse 7 moduler med en grundig indføring i, hvad matematisk opmærksomhed er og hvorfor tal og matematik har en vigtig plads i den pædagogiske dagtilbudspraksis.

 • Collage med forskellige børneperspektiver

  Børneperspektiver i dagtilbud

  EVA – Danmarks Evalueringsinstitut har netop gennemført et et-årigt forskningsprojekt med fokus på at udvikle metoder til at inddrage børneperspektiver i udviklingen af dagtilbuddets praksis. Der vil nu blive udviklet en app til understøttelse af det pædagogiske arbejde med børneperspektiver i dagtilbud.

Seneste moduler

Billede af Fotospillet

Digitalt vendespil

Digitalt vendespil tager udgangspunkt i det traditionelle huskespil/vendespil, som de fleste børn og voksne kender i forvejen. Den digitale udgave byder på nye muligheder, for at inddrage børnene som medskabere.

Subscribe to Seneste moduler

EMU Dagtilbud

Barn foran en tablet

Den primære målgruppe for EMU Dagtilbud er ledelse, pædagoger og pædagogisk personale i vuggestue, børnehave og dagpleje. 

 

 

Nyheder

Temaer