Redaktøren anbefaler

 • Den styrkede pædagogiske læreplan

  Den styrkede pædagogiske læreplan

  Den styrkede pædagogiske læreplan bidrager til en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i dagtilbud og skaber en fælles retning for det pædagogiske arbejde.

 • Forside til inspirationskatalog

  Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis

  Dette materiale henvender sig primært til pædagogisk ledelse og forvaltninger og kan anvendes til dialog på tværs af dagtilbuddene og den kommunale forvaltning. Processen med at udvikle dokumentationspraksis kan hermed blive samskabende og meningsfuld.

 • Barn på legepladsen

  Styrket fokus på børns læring

  Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring blev igangsat i 2017 af Undervisningsministeriet i samarbejde med Børne- og Socialministeriet. På denne side kan I bl.a. finde de inspirationsmaterialer og redskaber, der blev udviklet på baggrund af projektet.

Seneste moduler

Film

Værdien af leg

Legen har egenværdi og er grundlæggende for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud. I denne norske film kan I se og høre om værdien af børns leg.

Subscribe to Seneste moduler

Kompetenceudvikling

Legende barn

Kompetenceudvikling

I aftalen "Stærke dagtilbud" er der afsat midler til kompetenceudvikling af den daglige pædagogiske ledelse, faglige fyrtårne, forvaltningsniveauet og dagplejere med en pædagogisk assistentuddannelse.

Praksiskonsulenterne

Praksiskonsulenterne

Praksiskonsulenterne

Praksiskonsulenterne tilbyder målrettede, praksisnære rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner og dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.