Redaktøren anbefaler

 • barn på vej over sten

  Den styrkede pædagogiske læreplan

  Den styrkede pædagogiske læreplan bidrager til en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i dagtilbud og skaber en fælles retning for det pædagogiske arbejde.

 • Det brede læringssyn

  Det brede læringssyn

  Legen og den legende tilgang til læring, barnets interesser, undren og nysgerrighed samt det pædagogiske personales viden om at fremme læring og udvikling er udgangspunktet for de læringsprocesser, barnet indgår i.

 • Læringsmiljø

  Pædagogisk læringsmiljø

  Det pædagogiske læringsmiljø er rammen for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbuddet. Læringsmiljøet består af en række elementer, som det pædagogiske personale og ledelsen løbende kan arbejde med at styrke.

Seneste moduler

børn spiser på et tæppe

Praksiskonsulenterne

Praksiskonsulenterne tilbyder målrettede, praksisnære rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner og dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner. Målet er at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbud med henblik på at fremme trivsel, udvikling, læring og dannelse hos børn i udsatte positioner.

Subscribe to Seneste moduler