Redaktøren anbefaler

 • Den styrkede pædagogiske læreplan

  Den styrkede pædagogiske læreplan

  Den styrkede pædagogiske læreplan bidrager til en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i dagtilbud og skaber en fælles retning for det pædagogiske arbejde.

 • spire

  Evaluerende pædagogisk praksis

  En systematisk, udviklende evalueringskultur, hvor det pædagogiske personale og ledelsen løbende evaluerer sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, er afgørende for udviklingen af kvaliteten af den pædagogiske praksis.

 • Samspil og relationer

  Samspil og relationer

  I dagtilbud indgår barnet i et fællesskab med andre børn og voksne, som er fælles om at skabe det sociale rum, som de enkelte børn lærer og udvikler sig igennem. Sammen med det pædagogiske personale har de andre børn betydning for, hvilke erfaringer det enkelte barn gør sig, når det er i dagtilbuddet.

Seneste moduler

Podcast symbol

Fortællinger ruster pædagoger til læreplansarbejde

I denne podcast kan I møde forskerne Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen, den integrerede institution Solsikken og høre om forskningsprojektet "Viden i spil i daginstitutioner".

Subscribe to Seneste moduler

Kompetenceudvikling

Legende barn

Kompetenceudvikling

I aftalen "Stærke dagtilbud" er der afsat midler til kompetenceudvikling af den daglige pædagogiske ledelse, faglige fyrtårne, forvaltningsniveauet og dagplejere med en pædagogisk assistentuddannelse.

Praksiskonsulenterne

Praksiskonsulenterne

Praksiskonsulenterne

Praksiskonsulenterne tilbyder målrettede, praksisnære rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner og dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.