Redaktøren anbefaler

 • Den styrkede pædagogiske læreplan

  Den styrkede pædagogiske læreplan

  Den styrkede pædagogiske læreplan bidrager til en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i dagtilbud og skaber en fælles retning for det pædagogiske arbejde.

 • Barn på legepladsen

  Styrket fokus på børns læring

  Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring blev igangsat i 2017 af Undervisningsministeriet i samarbejde med Børne- og Socialministeriet. På denne side kan I bl.a. finde de inspirationsmaterialer og redskaber, der blev udviklet på baggrund af projektet.

 • spire

  Evaluerende pædagogisk praksis

  En systematisk, udviklende evalueringskultur, hvor det pædagogiske personale og ledelsen løbende evaluerer sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, er afgørende for udviklingen af kvaliteten af den pædagogiske praksis.

Seneste moduler

Film

Samtaler med børn

I denne film møder I børn og voksne fra dagtilbuddet Gullandsgården. Her er samtalen mellem børn og voksne en bevidst integreret del af de pædagogiske læringsmiljøer.

Subscribe to Seneste moduler

Kompetenceudvikling

Legende barn

Kompetenceudvikling

I aftalen "Stærke dagtilbud" er der afsat midler til kompetenceudvikling af den daglige pædagogiske ledelse, faglige fyrtårne, forvaltningsniveauet og dagplejere med en pædagogisk assistentuddannelse.

Praksiskonsulenterne

Praksiskonsulenterne

Praksiskonsulenterne

Praksiskonsulenterne tilbyder målrettede, praksisnære rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner og dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.